#2021-07-23
Успешен уеб сайт, без UX?

Какво означава UX?


Винаги, когато говорим за онлайн присъствие, разработка на сайт или апликация, споменаваме потребителското преживяване (User Experience). 

UX или потребителското преживяване обединява абсолютно всички фактори, които определят онлайн представянето на продуктите и услугите. То включва всичко, от начина, по който потребителите стигат до даден уеб сайт или лендинг страница, до следпродажбената комуникация.  


И все пак, възможно ли е, уеб сайтът ни да бъде успешен, ако не инвестираме в добро потребителско преживяване? Отговорът със сигурност е НЕ!


Не само уеб сайтът, а и целият бизнес, се върти около потребителските нагласи, желания и преживяване. Ако игнорирате тези фактори, със сигурност сте обречени на провал.


Потребителското преживяване се състои в начина, по който продуктите изглеждат и са представени, как характеристиките им влияят на потребителите, как ги кара да се чувстват и какви действия предприемат те, в следствие на това.

Често, доброто потребителско преживяване се свързва с добрия дизайн на уеб сайта. За да работи той обаче, сайтът трябва да е много повече от модерен и красив. Той трябва да показва познаване на потребителите, разбиране на техните нужди, желания и очаквания. Освен това, добрият дизайн трябва да е релевантен на бизнес модела и целите, които стоят пред него.


Как се създава UX дизайн?


Както стана ясно, създаването на добре работещ и продаващ уеб сайт, се състои от множество елементи и характеристики, които обуславят потребителското преживяване. 

Ролята на UX дизайнера е разнообразна и включва създаване на интерактивен дизайн, информационна и визуална структура на сайта, проучване на потребителското поведение и нагласи.

Основно, дизайнерът се занимава с проучвания, създаване на съдържание, валидиране и изследване на аудиторията и представяне на своите решения за работещ UX дизайн. 

Добрият UX дизайнер застава на мястото на потребителите и представя най-доброто решение, което да работи едновременно за целите на бизнеса и нуждите на таргет аудиторията.


Проучване


За създаване на добър продукт или услуга, е необходимо познаване на потребителите. Емпатията стои в основата на доброто потребителско преживяване. На този, най-ранен етап, UX дизайнерът идентифицира нуждите на аудиторията, нейното поведение и цели. Този етап включва и проучване на характеристиките, предимствата и недостатъците на конкуренцията.

По този начин, UX специалистът разбира, какви са неговите възможности за спечелване на желаните потребители.


Дизайн


Дизайнът е от изключително значение за успеха на всеки уеб сайт, но за да работи, той трябва да е съобразен с множество фактори, свързани с бизнес модела и потребителските характеристики. Разбира се, тенденциите в дизайна на съвременния уеб сайт се развиват непрестанно, но създаването на модерен дизайн, далеч не е достатъчно за създаването на продаващ сайт.

Изграждането на UX дизайн започва от идеята за решаване на проблем. Потребителите трябва да се свържат с бранда и да намерят най-лесното решение за себе си в един достъпен уеб сайт, създаден спрямо техните очаквания.

UX специалистът не търси просто добра визуализация на продукта в уеб сайта, а търси начин да задоволи нуждите на своята аудитория. 

Разбира се, всеки дизайнер се стреми към естетика, но тя трябва да бъде съвместима с потребителските нагласи, за да работи в полза на бизнеса.


Съдържание


Описанието към продуктите и услугите е не по-малко важно, от визуалното им представяне. То, още веднъж, представя целите и нагласите на бизнеса, както и отношението му към своите потребители. UX съдържанието трябва да бъде ясно и да съвпада напълно с предлаганите продукти или услуги, за да е наясно потребителят какво може да очаква, когато предприеме желаното действие. 

Дори краткия текст, поставен върху бутона за действие (Call to Action), може да повлияе на потребителското поведение и решение, съответно влияе и върху цялостното му преживяване.


Тестване 


Провеждането на тест в реално време, е още един задължителен етап при изграждането на уеб сайт. Това помага на специалистите да идентифицират проблемите, които потребителите биха могли да срещнат. По този начин се установяват евентуални пропуски в дизайна, които биха могли да попречат на доброто потребителското преживяване, за да бъдат поправени навреме.


Принципи на добрия UX дизайн


Предимства на продукта


Преди всичко, доброто потребителско преживяване, се обуславя от полезността на уеб сайта. Всеки продукт на пазара, трябва да решава някакъв проблем, с който определена част от потребителите, са се сблъскали. Точно по тази причина, UX дизайнерът трябва да установи кои са уникалните ползи и предимства, които точно този продукт ще донесе. Разбира се, доколко е важен и полезен даден продукт, зависи от потребителите, готови да платят за него.


Използваемост


Колкото по-високо е нивото на използваемост на продукта, толкова по-големи са шансовете му за успех. Ако вземем за пример автомобилите или телефоните, това са продукти, широко разпространени сред различните потребители, които  носят огромни предимства.

Не всички продукти имат толкова широка използваемост и по тази причина, за UX дизайнера е важно да намери конкретното предимство, което да комуникира пред правилната аудитория.


Откриваемост


Добрият UX дизайн е този, който успява да насочи потребителите към това, за което са дошли. Ако потребителят е видял реклама на конкретен продукт и кликне върху нея, то той ще очаква да попадне на страница, показваща точно този продукт и нищо друго. В противен случай, той просто ще се откаже да търси.

Независимо колко качествени са предлаганите продукти и колко добро е съдържанието в уеб сайта, трудната откриваемост ще повлияе на цялостното потребителско преживяване.


Доверие


Доверието е в основата на доброто потребителско преживяване. Ако потребителите усетят, че могат да се доверят на продукта и бранда, който го предлага, резултатите със сигурност ще бъдат положителни. 

Абсолютно невъзможно е, създаването на добро преживяване, ако в потребителите има дори минимално съмнение в качеството на предлаганите продукти или услуги.

Разбира се, този проблем стои най-вече при нови и непознати брандове, които нямат изградена позиция пред потребителите си. Тук влизат в сила подходящите промоции, ваучери за отстъпка и други методи, които биха могли да спечелят доверието на потребителите.


Значение на добрия UX


Създаването на добро потребителско преживяване стои в основата на маркетинг стратегията за онлайн присъствие. Освен факторите, които изброихме като характеристики на бизнеса и неговите потребители, тук влизат и психологически фактори и нагласи, които правят една стратегия успешна.


Доброто потребителско преживяване се състои в конкретни послания, насочени към правилния потребител, в правилния момент. Доброто таргетиране трябва да бъде съпроводено и с качествено съдържание и релевантен дизайн, за да се получат най-добрите резултати.


Доброто потребителско преживяване влияе не само върху действията, които потребителят предприема в уеб сайта, а и върху цялостното му възприемане за бранда. 

Всъщност, UX може да бъде измерен, с познатите ни маркетинг метрики, които показват процента на конверсиите, Baunce Rate и т.н., тъй като целите при създаване на добро потребителско преживяване се припокриват с целите, при създаването на маркетинг стратегия.


Освен изграждане на доверие, позициониране на бранда и увеличаване на конверсиите, доброто потребителско преживяване носи още едно много важно предимство, свързано с SEO на уеб сайта.


Добрият UX отдавна е сред известните фактори, които Google взема под внимание при обхождане и индексиране на сайтовете. Доказано е, че Google се стреми към задоволяване на потребителските нужди и лесно разбира кога един потребител е останал доволен от даден уеб сайт. Съответно, колкото по-щастливи са потребителите, толкова по-добро ще е класирането на сайта в органичните резултати на търсачката. 


Доброто потребителско преживяване е пряко свързано с успеха на бизнеса и това е напълно логично. Всеки бизнес, независимо от сферата си на дейност, се нуждае от своите потребители, за да бъде печеливш. Поради тази причина, стратегията за създаване на уеб сайт, трябва да бъде съобразена основно с потребителските нагласи и очаквания, а когато те са щастливи, бизнесът ще постигне своите цели.


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в разработката на уеб сайтове и с радост ще Ви съдействаме в изграждането на Вашето онлайн присъствие. Свържете се с нас!