#2020-09-03
Топ качества, които да търсите в бъдещия ви web developer

Ако вашите служители са лицето на бизнеса ви, то web developer-ът е човекът е основното действащо лице в адекватното и качественото ви позициониране в дигитална среда. Въпреки че управлението на добрата онлайн репутация изисква пълен състав от опитни специалисти – маркетолози, рекламисти, бранд мениджъри – преминаването от изцяло физически към бизнес с утвърдено присъствие в интернет започва именно с web developer-а. Той е човекът, който поставя основите, върху които копирайтърите, графичните дизайнери и експертите по маркетинг стратегии ще надграждат.

Ето защо изборът на добър web developer е сложна задача. Тя е сложна не само поради високата степен на неговата значимост, но и поради прогресивното повишаване на броя активни специалисти в областта – било то работещи в големи, а и нововъзникнали дигитални агенции, или работещи на свободна практика. Трябва да знаете обаче, че да намерите перфектния web developer за своя проект не е мисия невъзможна. С детайлно проучване на пазара и кадрите, с индивидуален подход в събеседването преди наемане, както и с персонално анализиране на качествата на кандидатите ще съумеете да се справите със задачата.

Днес ще обърнем специално внимание именно на личните качествена на един web developer. В действителност, опитът и наличното портфолио на такъв тип специалист са максимално показателни. Но дори и най-талантливият web developer би могъл да показва доста слаби резултати, ако в личностната му характеристика не попадат някои основни, изключително важни и дори задължителни качества.

И така, нека обърнем внимание на топ качествата, които да търсите в бъдещия си web developer:

  1. Умения за бързо разрешаване на проблеми. Познатото качество „problem-solving” следва в случая да се разбира в най-генералния му смисъл. Тук не говорим само web developer-ът да е достатъчно вещ в сферата си, за да намира правилните технически решения, но и адекватно да реагира при спънка, промяна и всяко непредвидено обстоятелство в изпълнението на проблема. Добре е това качество да работи в синхрон с баланса между самоинициативност и успеваемост в навременната комуникация с клиента, за да се постигне съответствие между желанието на клиента и професионалното наблюдение на експерта.

  2. Богат опит + Положителни отзиви от стари клиенти = най-добрата работеща формула. Ако намерите човек, който е едновременно опитен и със завиден брой препоръки от предишни клиенти, гаранцията да сте попаднали на точния web developer е повече от голяма. Тази простичка формула говори за редица положителни личности качества, включително отговорност, перфекционизъм и добри комуникативни умения.

  3. Страст към работата. Това е експерт, който не просто си разбира от работата, но и я прави с удоволствие. Истината е, че един web developer с много добра квалификация винаги може да залитне към крайността просто да „отмята“ свършената работа и да преминава към следващия проект без никакво отношение. Но индивидуалното отношение към отделния клиент е не просто новото конкурентно предимство в бизнеса, то е и показател за висока степен на уникалност и оригиналност в завършения краен продукт (в случая вашата страница, онлайн магазин или друг тип интернет платформа). Програмистите и дизайнерите, които работят със страст, между другото, никога не правят разлика дали са се захванали с малък личен блог или огромна платформа за колективно пазаруване, например. При тях единственият разграничителен критерий между отделните проекти е не вида задача, а „посланието“, което трябва по технически път да изведат като видимо за потребителите.

  4. Гъвкавост. В днешни дни, всички ние трябва да сме гъвкави, без значение какво работи, значение дали става въпрос за проект, по който сме изпълнители, или възложители. Гъвкавостта се налага на по-глобално ниво и нейната необходимост се корени във факта, че дигиталната среда се променя със скоростта на светлина. В работата на web developer-а тя се модифицира в хода на изпълнение на проекта. Ако вашият човек не е достатъчно гъвкав, сайтът ви по всяка вероятност може и да се получи, тоест да бъде завършен, но визията и функциите му може и да са с „изтекъл срок на годност“.

  5. Умения за работа в екип. Дори не е нужно вашият web developer да бъде част от голяма корпорация или фирма, за да владее това качество. Идеята в случая е съвсем друга. Ако специалистът не може да работи в екип, няма как да постигне синхронизация в работата си с копирайтърите, с маркетолозите, с рекламистите, с бранд мениджърите, а те често активно и дейно участват в проекта по изграждане на бъдещия ви сайт, уеб приложение, магазин и т.н. Човек, който не може да работи в екип обикновено се проваля в координацията с останалите изпълнители на проекта, и в резултат на това и най-добрият план се превръща в пълен провал.

  6. Съпричастност. Не това не е идентично качество с умението да работиш със страст. Съпричастността е по-скоро начинът, по който web developer-ът ще разбере вашите нужди, желания и изисквания. Съпричастният web developer осъзнава защо ви е нужен сайтът, той разбира огромната инвестиция, която сте направили за отваряне на първия си онлайн магазин, той ви задава въпроси, за да си даде сметка по какъв начин смятате да напреднете в бизнеса си именно чрез това уеб приложение. Най-високата степен на такъв тип съпричастност настъпва, когато web developer-ът възприема проекта за толкова важен, сякаш е негов, сякаш това е неговият бизнес.

Никой не е казал, че ще бъде лесно. Никой не твърди, че намирането на надежден web developer е фасулска работа. Това е изключително сериозна и отговорна задача. Към нея се подхожда много внимателно, макар и за много бизнеси сама по себе си тази задача е от второстепенно значение, защото web developer-ът се възприема като временно нает служител. Дори да е така, неговата работа, резултатът, който ще ви предложи, е с дълготраен ефект, даващ сериозно отражение върху бизнеса ви.

Ние в Evolution of Dreams не претендираме да сме най-големите специалисти в сферата, но смело заявяваме, че винаги подхождаме към всеки индивидуален проект отговорно, със страст и съпричастност към бизнес нуждите ви, а освен това сме и гъвкави, опитни и винаги на ваше разположение за въпроси, консултации и дискусии!