#2021-10-25
Тенденции в разработката на апликации за смарт устройства

Мобилните приложения, отдавна не са това, което бяха. Днес, съществуват милиони апликации, които са част от ежедневието на потребителите. 

Заедно с приложенията, се променят и технологиите, които използваме, а смартфоните са само малка част от тях. 

Вече разгледахме различните особеностите при разработката на приложения за смарт устройства. Те биват различни видове и се характеризират с различни функционалности, които помагат на потребителите в тяхното ежедневие.


Несъмнено, едни от най-разпространените смарт устройства, след мобилните телефони, са смарт часовниците. Те могат да бъдат носени навсякъде и по всяко време, а целта им е да увеличат продуктивността и дори да следят здравословното състояние на потребителите.


Различните проучвания показват, че смарт устройствата действително носят положителни промени, както за бизнеса, така и за неговите потребители. А тъй като тези технологии се развиват с невероятни темпове, е изключително важно за организациите да следват налагащите се тенденции.


Тенденции при разработката на апликации за смарт устройства


Потребителско преживяване


Потребителското преживяване (UX) е от изключително значение за успеха на всеки бизнес. Неслучайно, винаги когато говорим за разработка на дигитални продукти, говорим и за създаване на качествено потребителско преживяване.

Една от тенденциите при разработката на апликации за смарт устройства, е свързана с добавянето на функционалност, която помага на потребителите да откриват и научават нови функции и възможности в приложението. 


Интерактивност


Изключително важно, за мобилните приложения, е да бъдат максимално интерактивни. Те трябва да предоставят на потребителите възможността да взаимодействат с различните данни в апликацията, по най-лесният и удобен за тях начин.


Internet of Things


Internet of Things и смарт устройствата, имат силна връзка помежду си. Всъщност IOT представлява система от физически обекти, свързани със сензори. По същия начин функционират и познатите смарт устройства. Ако сензорът не работи, то апликацията става неизползваема.


GPS технологии


Бъдещето на повечето преносими смарт устройства, ще бъде свързано с често използване на GPS технологии, които ще помагат за персонализираното и качествено потребителско преживяване.


Електронно плащане


Смарт устройствата биха могли да заместят, или дори да елиминират, нуждата от дебитни и кредитни карти. Именно безконтактно електронно плащане е една от тенденциите, свързани с развитието на смарт технологиите.

По време на епидемията от Covid-19, този тренд бележи още по-силен ръст, поради необходимостта от спазване на физическа дистанция.


Beacon технология


Така наречените Beacons, са устройства, които използват BLE (Bluetooth Low Energy) радио сигнали, които се свързват със смартфони, намиращи се наоколо. Beacon технологиите се използват в различни области, включително в здравеопазването, туризма и търговията. 

Това със сигурност е една тенденция, която цели разширяване възможностите на бизнеса и достигане до още по-широка потребителска база.


Биосензори


Биосензорите са един от най-революционните елементи на преносимите смарт устройства. Те могат да бъдат използвани в различни области, по различни начини. Биосензорите набират популярност, събирайки данни за здравословното състояние на потребителите, в реално време. 

Електронните и оптичните биосензори се използват, за да следят различни биомаркери, например метаболизъм, хормони и т.н. Тези технологии могат да предоставят точна и достоверна информация, която ще подобри значително, качеството ни на живот.


5G 


5G технологията, със сигурност е свързана с преносимите смарт устройства, и оказва влияние върху тяхното развитие. В основата на 5G стои високата скорост за обмен на данни. Освен това обаче, 5G мрежата дава възможност на множество устройства да се свържат към една мрежа и да обменят данни помежду си. 


Индустрии, които използват апликации за смарт устройства


Преносимите устройства и техните функционалности, могат да бъдат полезни по различен начин, в различните индустрии. Нека разгледаме някои от тях, които се възползват от предимствата на новите технологии.


Здравеопазване


Преносимите устройства са изключително ценни за тази индустрия. Те помагат на лекарите да следят състоянието на своите пациенти и да поставят по-точни диагнози, на база получените резултати. 

Този тип устройства използват различни сензори, за да събират данни за състоянието на потребителите (пулс, ниво на стрес, ниво на глюкоза и т.н.). Основната им цел е да подобрят качеството на услугите в здравеопазването и да помогнат за ранното поставяне на диагноза, дори при рядко срещани заболявания.

Смарт устройствата в здравеопазването, могат да бъдат под формата на смарт гривни, часовници, монитори, чипове и др.


Фитнес


Този тип преносими смарт устройства, са сред най-разпространените и използвани от потребителите. 

Фитнес приложенията, отново позволяват проследяване на здравословното състояние на потребителя. Смарт часовниците и фитнес гривните предоставят необходимите инструменти за проследяване на различни типове физическа активност, калориен калкулатор, изминато разстояние и др.


Навигация


Един чудесен пример за подобно приложение е Google Maps. Освен за мобилни устройства, тази услуга е достъпна и за преносими смарт устройства. Всъщност, апликации от този тип, имат огромен потенциал, тъй като все повече смарт устройства имат добавена GPS функционалност. Това означава, че разработката на самостоятелно и независимо приложение за навигация, за преносими смарт устройства, вече е напълно възможно.


Съобщения


Мобилни приложения като Telegram или Skype, могат да бъдат използвани, както на смартфони, така и на други типове смарт устройства. Това означава, че потребителите могат да продължат своята комуникация, дори ако телефонът им не е наблизо.


Образование


Смартфоните и часовниците, са само малка част от съществуващите смарт устройства. Апликации могат да бъдат създавани и за VR очила, каквито са например Google Glass. AR (augmented reality)  и VR (virtual reality), позволяват на учениците да получат нов поглед над света, който изучават.


Забавление


Преносимите смарт устройства, могат да бъдат използвани по множество различни начини, включително за слушане на музика или подкаст. Това се случва, докато потребителите извършват друга, важна за тях дейност.

Чудесен пример за подобни приложения са Spotify, Apple Music и Shazam.


Банкиране


Както вече споменахме, финансовият сектор също е засегнат от развитието на новите технологии. Новите мобилни телефони, както и другите смарт устройства, имат добавени NFC сензори, които правят възможно безконтактното плащане.

Примери за такива апликации са Google Pay и Apple Pay.


Застраховки


Застрахователната индустрия също би могла да се възползва от предимствата на новите технологии и по-конкретно - смарт устройствата. Компаниите могат да се възползват от данните, които този тип устройства събират. Всъщност, подобни решения вече са факт - например, партньорството между United Healthcare - застрахователна компания и Fitbit - компания, създала фитнес тракер. 


Пример за апликация от този тип е Attain. То събира данни за здравословното състояние на потребителя и дава различни предложения, включително и за застраховка, базирана на личните му нужди.


Мобилните технологии превземат света, в който живеем. Те стават неизменна част от нашето ежедневие, а основната им цел е да автоматизират по-голяма част от дейностите, които извършваме. Разбира се, апликациите са задължителен елемент от този тип устройства. Те стават все по-интерактивни и включват иновативни функционалности, които, използвани по правилния начин, могат значително да подобрят качеството ни на живот.


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в разработката на апликации. Ние винаги търсим най-добрите и иновативни решения и с удоволствие ще създадем приложението за Вашия бизнес. Свържете се с нас!