#2019-04-01
Софтуер за оценка на качеството на обслужване

Софтуерът за оценка на качеството на обслужване е мощен инструмент за измерване на успеха от ново поколение, която има за цел да Ви представи най-точните, богати и в реално време отчети за Вашите потребители.

В основата на софтуера за оценка качеството на обслужване са събиране, обработване и съхраняване на информация чрез богат набор от инструменти за анализиране и визуализация на резултатите.

Чрез този софтуер Вие можете да измерите колко са удовлетворени Вашите клиенти от продуктите и услугите, които предлагате. С помощта на графично представяне на резултатите, Вие може да направите цялостен анализ на предпочитанията, избора, оценката и коментарите на Вашите клиенти.

Софтуерът отразява качеството на Вашата работа през погледа на клиента и това го прави задължителен компонент за поддържане и подобряване обслужването във Вашата организация.

Удовлетвореността на клиентите е от първостепенна важност за Вас и Вашия бизнес. Ние сме Evolution of Dreams и нашият стремеж е да Ви предоставим софтуер, предоставящ бързо, компетентно и фокусирано към клиента обслужване.