#2021-07-26
Ролята на дизайна при разработката на мобилно приложение

Съществуват милиони мобилни приложения, достъпни в популярните платформи. Някои от тях са успешни и използвани от хора по целия свят, докато други претърпяват провал, малко след появата си.


Причините за неуспеха на мобилните приложения може да са много, но има едно нещо, което обединява всички успешни апликации и това е добрият дизайн. Разбира се, освен модерен и красив, дизайнът трябва да е съобразен с целите и идеите на мобилното приложение, със същността на бранда, както и с очакванията на таргет потребителите. 


Потребителите търсят апликации, които изглеждат привлекателно и в същото време създават добро потребителско преживяване. Всъщност, привлекателното мобилно приложение е резултат от ефикасен UX (User Experience), в комбинация с подходящ UI (User Interface). 


UI включва всичко, което потребителят вижда и използва в приложението. Потребителският интерфейс трябва да бъде лесен за използване и включва дизайна, графиките и цялостното представяне на мобилната апликация.


UX се състои в цялостното усещане, което приложението оставя у потребителите. То включва идеите и емоциите, които възникват, по време и след използване на апликацията.


Потребителският интерфейс (UI) е това, което ще привлече потребителите към апликацията, а перфектното потребителско преживяване е това, което ще задържи интереса им.


Важен ли е дизайнът за успеха на мобилното приложение?


За да е наистина успешно едно мобилно приложение, то трябва да обединява в себе си множество различни елементи. Разбира се, перфектно разработената апликация, няма как да компенсира некачествения продукт или услуга.

По същия начин, дори най-добрите продукти и услуги на пазара, се нуждаят от подходящата стратегия, за да достигнат до желаната аудитория.

Мобилното приложение е важна част от стратегията за популяризиране на даден бранд, а дизайнът му е от съществено значение, за позиционирането му в съзнанието на потребителите.

Създаването на перфектно потребителско преживяване започва с планирането на релевантен дизайн, който ще донесе максимална стойност, както за бизнеса, така и за неговата аудитория.

Изработването на подходящ дизайн за мобилна апликация, обикновено се случва чрез колаборация между дизайнери и потребители, а целта е създаване на краен продукт, вдъхновен от реалните чувства на потенциалните ползватели на приложението.

Планирането на дизайна и потребителския интерфейс, се състои в идентифициране на целите на мобилното приложение, определяне на бизнес модела, потребителските нужди и болки и разбира се, как крайният продукт ще разреши всички тези проблеми.

За да обобщим, дизайнът на мобилното приложение е от изключително значение за потребителското преживяване, съответно и за успешното реализиране на всички идеи, свързани с него.


Предимства на ефективния UI/UX дизайн


Изграждането на ефективен дизайн, съобразен с потребителските нужди, трябва да е сред топ приоритетите на всеки желаещ да създаде качествено мобилно приложение.

Това изисква сериозни проучвания и планиране, с цел разбиране на потребителите и определяне на проблемите, които приложението ще разреши.


Повишаване на ROI


Релевантният дизайн е едно от нещата, които задържат потребителското внимание върху приложението. Ангажиращото съдържание и опростената навигация са част от добрия дизайн. Те задоволяват потребителските нужди, а доволният потребител винаги ще препоръча приложението. По този начин, органично ще увеличите броя на своите потребители. Освен това, те ще станат лоялни клиенти на вашия бранд, повишавайки печалбите за бизнеса.


Разбиране на аудиторията


Интерфейсът и дизайнът на мобилното приложение се създават на база потребителските нужди. Това означава, че целият фокус при създаване на апликация, трябва да бъде върху таргет аудиторията. Само така ще успеете да привлечете точно тези потребители, които биха имали интерес от вашия бизнес и мобилно приложение.

Разбирането на аудиторията е основния фактор за превръщането и от потенциални потребители в лоялни клиенти.


Брандиране


Мобилното приложение е естественото продължение на всеки бизнес, който иска да гради своето онлайн присъствие. Потребителският интерфейс и дизайнът на апликацията са още една възможност за затвърждаване на вашия имидж и бранд, чрез визуални елементи като цвят, шрифт, лого и т.н.

Това, което стои в основата на бранда е емоцията, която той предизвиква у потребителите, а те обичат да се обвързват с неща, които ги карат да се чувстват добре. 

Мобилното приложение ви дава множество възможности за позициониране на вашия бранд, точно по начина, по който бихте искали да бъде възприеман от потребителите.


Дългосрочна инвестиция


Добре създаденият потребителски интерфейс и добрият дизайн на мобилното приложение, са сред основните фактори, които влияят върху потребителското преживяване. Ако те са добре издържани, шансът за потребителите да открият проблем с апликацията, е минимален. 

Разбира се, всяко приложение се нуждае от своята поддръжка във времето, но колкото повече ресурси и време инвестирате в планирането и създаването на апликацията, толкова по-малко подобрения ще бъдат необходими в бъдеще.


Аспекти на потребителския интерфейс и дизайн 


Респонсив дизайн


Първи и особено важен аспект, на който да обърнете внимание при изработката на мобилно приложение, е създаването на консистентен лейаут, който да изглежда еднакво добре за всички мобилни устройства и операционни системи. Така ще увеличите броя на потребителите си и ще улесните връзката им с вашата апликация.


Опростен дизайн


Друга тенденция, която обуславя успеха на мобилното приложение е опростеният и минималистичен дизайн. Целта е да предоставите качествена услуга, която изисква минимални усилия от страна на потребителите. Колкото повече действия са необходими за извършване на определено действие, толкова по-трудно става задържането на потребителското внимание.

Освен това, минималистичният дизайн става все по-модерен и предпочитан при разработката на апликации.


Скорост на зареждане


Скоростта на зареждане е друг важен фактор, от който зависи потребителсото преживяване и който е част от потребителския интерфейс. По тази причина, трябва да сте сигурни, че всички елементи, които биха могли да повлияят на скоростта, са максимално оптимизирани. 

Освен за потребителското преживяване, начинът по който функционира апликацията, оказва влияние и върху ASO (App Store Optimization), така че със сигурност ще искате да обърнете внимание на този аспект, при разработката на мобилно приложение.


Стандартни елементи


За потребителите е от изключително значение, да могат бързо и лесно да се ориентират в мобилното приложение, без да имат нужда от допълнителни инструкции. 

По тази причина, е препоръчително да използвате познати символи, цветове, бутони и икони, с чиито функции, потребителите вече са запознати. 

Също така, заложете на не повече от три различни шрифта, които да използвате в приложението. Целта е да създадете подредена и организирана апликация, в която потребителите се ориентират лесно.


Големи елементи


Дизайнът на мобилното приложение трябва да говори сам за целите на апликацията. Той трябва да подтиква потребителите към извършване на конкретно действие, без да разсейва вниманието им. Точно за това, трябва да заложите на големи елементи, които привличат потребителите и им помагат да се концентрират върху важното съдържание, било то под формата на бутон, изображение, линк или друго. 


Фокус върху конкретна потребителска група


Всеки бранд има своята целева аудитория. За вас е важно да се концентрирате върху нея, ако искате да постигнете успехи, в дългосрочен план.

Целта на потребителския интерфейс и дизайн е да създаде фантастично първо впечатление. Както знаем обаче, това което работи при една част от потребителите, няма да работи при други и по тази причина, трябва да се фокусирате върху конкретна таргет аудитория.

Ако приложението носи реална стойност на тези потребители, посреща техните нужди и решава проблемите им, то със сигурност ще донесе успех за целия ви бизнес и разбира се, за мобилното ви приложение.


Дизайнът на мобилното приложение играе важна роля за възприемането му от потребителите. Целта му е да представи визуално идеите и целите на апликацията, предоставяйки ясно послание, познати за потребителите функции, консистентност и перфектно преживяване, към което те ще искат да се връщат.


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в разработката на мобилни апликации и с удоволствие ще Ви съдействаме в реализирането на Вашите идеи. Свържете се с нас!