#2022-08-01
Редизайн на дигитален продукт - кога е необходим?

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен съвременният бизнес, е това да остане актуален и релевантен на пазара. Дигиталният свят се променя с невероятна скорост, което кара бизнеса да се развива и променя постоянно.


Уеб сайтовете, уеб приложенията и мобилните апликации се променят постоянно. Новите технологии налагат иновативни тенденции в дизайна и функционалностите, които и бизнесът се стреми да следва. Огромни компании като Google и Apple налагат нови тенденции в потребителското преживяване, повеждайки цялата индустрия в нова посока. 


И макар че обикновения потребител може да не е изцяло запознат с най-новите технологии и трендове, той със сигурност може да разпознае остарял дигитален продукт. Истината обаче е, че остарелия дизайн може да доведе до неприятно потребителско преживяване. по-малка ангажираност, по-малко конверсии и съответно, по-малко печалби.


Редизайнът е дейност в разработката на уеб и мобилни приложения, която позволява на бизнеса да остане релевантен и да се представи по най-добрия възможен начин, повишавайки интереса към бранда и подобрявайки цялостното потребителско преживяване. 


Редизайн или рефреш на приложението - кое е по-добре да направим?


Под рефреш разбираме направата на минимални промени по визията на дигиталния продукт. Обикновено това включва смяна на цветовете или формите на някои елементи от потребителския интерфейс. След този процес, приложението изглежда обновено, но реално няма направени генерални промени по неговата структура.


Радизайнът, от друга страна, включва не само цялостно обновяване на визията, но и промени по функционалностите на апликацията. Абсолютно всеки елемент от приложението се обновява, на база реални данни, а целта е да се постигне максимално добро потребителско преживяване.


Разбира се, по време на редизайнът се променя навигацията, начините, по които потребителите ще взаимодействат с приложението, бизнес логиката и дори архитектурата. Всъщност, при редизайнът, промените не винаги са видими за крайния потребител, но определено са осезаеми.


Както стана ясно, и двата подхода могат да бъдат полезни, в зависимост от конкретните нужди и цели на бизнеса. За някои дигитални продукти, обновяването на дизайна, може да бъде достатъчно, докато други се нуждаят от пълно обновяване на визия и функционалности. 


5 причини да направим редизайн на нашето приложение


Както всяко друго нещо, за да има максимална полза от редизайна, той трябва да е извършен навреме и максимално ефективно. Ето и няколко основни фактора, които индикират, че е време за редизайн на приложението.


Ребрандиране


Както знаем, всички физически и дигитални продукти на бранда трябва да носят едно и също излъчване, визия и усещане на потребителите. Това означава, че ако обновяваме физическия си магазин, например, е от изключително значение да обновим и нашия сайт или приложение. Разбира се, в такъв случай, редизайнът ще бъде предимно визуален и свързан основно с подобряване на потребителското преживяване. 


Негативни отзиви и оценки от потребители


Потребителското мнение е изключително ценно за бизнеса. Ако забележим спад в процента на реализациите, по-ниска ангажираност или негативни оценки, може би е дошло време за редизайн. В такъв случай е изключително важно да изследваме, кои точно са елементите, които имат нужда от промяна, за да инвестираме време и ресурси именно в тях. За щастие, в отзивите потребителите биха могли да оставят подробна информация относно негативното си преживяване, която да използваме, за да бъдем максимално полезни и ефективни.


Разширяване обхвата на бизнеса


Още една причина да направим редизайн на дигиталния си продукт може да бъде желанието да разширим бизнеса си. В такъв случай е необходимо да анализираме пазара и неговите изисквания, както и да направим конкурентен анализ. Това ще ни помогне да разгледаме своя продукт от гледната точка на потребителите, за да се доближим максимално до техните изисквания и очаквания.


Конкуренция


Конкуренцията е огромна, както офлайн, така и онлайн. Това означава, че ако искаме да сме винаги актуални, е важно да следим нейните действия, за да се уверим, че не изоставаме във нито едно  отношение.


Както споменахме, потребителите могат да направят разлика между остарял продукт и такъв, който е иновативен и модерен. Това е и още една причина да обновяваме приложенията си достатъчно често.


Нови изисквания


Понякога редизайнът е необходим, не само заради новите тенденции, а и поради други външни промени. Пример за това е GDPR, който наложи на бизнеса да промени начините, по които използва и съхранява потребителските данни.


За да сме сигурни, че разполагаме с актуален и сигурен продукт, е важно да следим всички изисквания, свързани с него, и да го обновяваме спрямо тях.


Как да направим ефективен редизайн на нашето приложение?


Определяне на целите


За да направим редизайн на приложението или сайта, е важно да имаме ясна причина. Първата стъпка е определянето на проблемите, които се опитваме да решим, както и формулиране на очакваните резултати.


Истината обаче е, че потребителите не винаги обичат промените. За да избегнем негативните реакции, е препоръчително да ги подготвим, както и да разкажем повече за причините, поради които редизайнът е необходим.


Проучване и събиране на данни


За да направим максимално ефективен редизайн, е важно да разчитаме на реални данни от проучване сред потребители и конкуренти. Някои от важните данни, които трябва да съберем, включват:


  • Информация за настоящите и потенциалните потребители на апликацията;

  • Най-важни и използвани функционалности;

  • Какво потребителите биха променили в приложението;


Планиране


Както вече стана ясно, редизайнът трябва да се прави с определена цел и да бъде планиран. За да бъдем максимално ефективни в работата си, е важно да приоритизираме промените и да създадем ясна стратегия за стъпките и начините, които ще следваме.


Обявяване на редизайна


Редизайнът се нуждае и от съответната маркетинг кампания, чрез която да информираме потребителите за предстоящите промени. По този начин бихме могли да избегнем негативната реакция. Освен това, подобна кампания би могла да допринесе за по-висока ангажираност и интерес към самото приложение.


Заключение


Истината е, че редизайнът на дигиталния продукт може да бъде истинско предизвикателство. Важното в случая е да намерим баланс между необходимите промени и потребителите, които не винаги са удовлетворени от промените.


За да бъдем максимално полезни и ефективни, е важно да разчитаме на реални данни, както и да следваме ясна стратегия, която ще ни помогне да постигнем желаните крайни резултати.


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в изработката и поддръжката на приложения и сайтове. Изпратете своето запитване сега, за да намерим най-доброто решение за вашия бизнес!