Моля изчакайте....

Приемане на иновациите във високо конкурентна бизнес среда

109

6 мин.

17.01.2024 г.

Приемането на иновациите в бизнес средата помага и стимулира развитието на икономиката. 

Ролята на иновациите за развитие на икономиката нараства и това е все по-забележимо не само за бизнесите, но и за потребителите. Приемането на иновациите от бизнесите е от съществено значение в няколко направления. От една страна иновациите помагнат на работодателите да подобрят условията на работното място. От друга страна новите технологии правят потребителите по-ангажирани и по-удовлетворени от предлаганите продукти и услуги. 

Още предимства за бизнесите при въвеждане на иновации са свързани с изграждане на екосъобразно общество и подобряване качеството на живот. 

За съжаление, внедряването на иновациите от бизнесите на територията на Европейския съюз все още се случва мудно. Забелязва се тенденция позната в медиите като “изтичане на мозъци” - това са таланти, които са склонни да търсят своето развитие в страни предлагащи по-благоприятни условия в дадена сфера - като заплащане или условия за кариерно развитие например. 

За да подпомогне по-бързото преодоляване на този тренд, ЕС е подготвил множество проекти и програми, които да стимулират бизнесите към по-бързото адаптиране и внедряване на повече иновации в техните процеси. Приемането и внедряването на иновациите е от изключително значение за развитието на икономиката, както в отделните страни така и за целия Европейски съюз.

 

Какво представляват иновациите? 

Иновацията може да бъде продукт, услуга, процес или бизнес стратегия, които са нововъведени или внасят подобрения по вече съществуващи такива в бизнеса. Ключова характеристика на иновациите е, че те трябва да носят полза за бизнесите. 

Иновациите могат да бъдат групирани в две категории: 

 • Sustaining иновации - те помагат на компаниите да въведат иновация или да подобрят съществуващ продукт, услуга или процес за съществуващите си групи от потребители.

 • Disruptive иновации - помагат на малките компаниите не само да достигат до нови пазари, но и да открият нови стойности, които оказват влияние върху други пазари като превземат пазарния дял от съществуваща доминираща технология или продукт.

Най-успешните бизнеси успяват да използват и двете групи иновации в своя полза. Запазването и поддържането на настоящия пазарен дел на компанията е важно за всеки бизнес, но разрастването на бизнеса е ключово за увеличаване на печалбите и запазването на конкурентоспособността на компаниите на пазара. 

Екипът на Evolution of Dreams помага на бизнесите да разработят иновативни решения за бизнесите, за да останат те конкурентно способни в бързо променящата се пазарна среда.

 

Как създаването на персонализиран софтуер помага на бизнесите да изпъкнат?

Нека си представим, че ровите в интернет, търсите да закупите продукт или да резервирате час за някаква услуга  - въвеждате ключовите си думи в търсачката, резултатите от търсенето се подреждат пред вас и започвате да разглеждате предложените страници онлайн. Какво забелязвате? 

Някои от сайтовете, които разглеждате зареждат трудно, изглеждат остарели, не съдържат достатъчно информация за предлаганите продукти и услуги и поръчката или резервацията не могат да бъдат направени или платени онлайн. 

Колко от хората открили уеб сайта, онлайн магазина или мобилното ви приложение биха потърсили физическия ви магазин или биха се върнали към вашия бранд ако потребителското им изживяване първия път не е било добро? Точно така - не много

Проучванията сочат, че 66% от потребителите не биха поръчали ако имат недобро потребителско преживяване на дадена платформа. 53% от потребителите са склонни да споделят тяхното негативно потребителско преживяване с други потребители

Лошото потребителско преживяване не е само “негативна обратна връзка”. За електронните търговци, лошото потребителско преживяване са пропуснати продажби, загуба на конкурентно предимство и пазарен дял

С развитието и внедряването на технологиите, потребителите имат все по-големи изисквания спрямо бизнесите и ако не могат да открият това, което искат или очакват на вашата платформа - ще проверят при конкурентите ви. 

Използването на персонализирано разработено мобилно приложение, уеб сайт или онлайн магазин, може да увеличи ангажираността на потребителите ви, да подобри тяхната удовлетвореност от бранда ви, а също така да увеличи приходите от продажби. Това е така, защото ще може да достигнете до повече потребители онлайн, също така проучванията са доказали, че потребителите пазаруващи онлайн са по-склонни на импулсивни покупки. 

 

 • Помагат на бизнесите да получат конкурентно предимство на пазара

В бързо променящата се пазарна среда, компаниите се сблъскват с конкуренцията от няколко страни. За компаниите склонни да внедряват иновативни технологии, процеси и стратегии в техните производствени процеси е по-вероятно да останат пред конкурентите си.  

И обратното, икономическата история може да ни покаже примери за отлично представящи се компании, които не са успели да се адаптират към промените достатъчно бързо, което е било причина да загубят пазарния си дял и дори да обявят банкрут.

 

 • Помагат на бизнесите да се справят с променящите се изисквания на потребителите

Бързите технологични промени и високата конкуренция, прави потребителите все по-взискателни към бизнесите и предлаганите от тях продукти и услуги. Да притежаваш физически обект на високо комуникативно място, днес далеч не е достатъчно да постигнеш успех, а и за част от бизнесите с изградено добро онлайн присъствие не е необходимо. 

За да може да отговори на увеличаващите се изисквания на потребителите, бизнесите трябва да подобряват и надграждат техните процеси, продукти, услуги и стратегии. 

Когато става въпрос за покупко-продажба бизнесите трябва да са на същото място, където потребителите могат да ги открият. Предлаганите продукти и услуги трябва да са синхронизирани с настоящите трендове на пазара и да отговарят адекватно на получената обратна връзка от потребителите.

Работейки върху изграждането и поддържането на добро потребителско изживяване и удовлетвореността на потребителите, компаниите могат да спечелят лоялността на потребителите.  

 

 • Подобряват ефективността и продуктивността на работното място

Внедрените в бизнес процесите иновации не само помагат върху подобряване на потребителското преживяване, работната среда и увеличават удовлетвореността от бранда, но могат да имат и ефект върху подобряване на ефективността на служителите и тяхната продуктивност. 

Компаниите склонни да експериментират, поемат риск и внедряват иновации в процесите и продуктите са доказано по-печеливши. За приемането на иновациите като част от работния процес е необходима зрялост на фирмената култура. Независимо дали е под формата на нова технология или процес, иновацията може да помогне на служителите да оптимизират времето, което прекарват в извършване на дадена задача. 

 

 • Създават нови приходни потоци

Внедрявайки иновативни подходи и откривайки и поддържайки алтернативни канали за продажба на предлаганите от вас стоки и услуги, помага на бизнесът ви да спечели повече приходи от различни парични потоци. Приходите идващи от множество източници могат да имат множество ползи за бизнеса ви като постигане на: 

 1. финансова стабилност;
 2. диверсификация на риска;
 3. увеличаване на печалбите и средствата, които отделяте за инвестиране в нови технологии и разрастване на бизнеса;
 4. увеличаване на конкурентоспособността и пазарния дял заеман от компанията ви. 

 

 • Помагат за по-лесно навигиране при икономическа несигурност

Приемането и внедряването на иновациите в бизнес процесите може да помогне на компанията ви да навигира по-лесно във време на икономическа несигурност. Имайки достъп до иновативна технология, стратегия за развитие или по-високи финансови ресурси, може да помогне на бизнеса ви да преживее трудната икономическа ситуация. 

Последните десетилетия ни показаха, че бизнеси, които не могат да се адаптират към промените или не притежават ключово предимство във времена на несигурност са по-податливи на негативните ефекти от икономическите сътресения.

 

 • Помагат за намирането и привличането на таланти

Компаниите склонни да приемат и внедряват иновации в своите процеси са по-примамливи при привличането на работни кадри. 

Това е така, защото използваните иновации, биха били предпоставка за по-добро управление на времето, което служителите прекарват на работа. Иновациите ни предоставят възможност да изберем от къде да работим. Като нещо ново, иновациите ни предизвикват да разкрием повече от потенциала си и да намираме нестандартни решения на проблемите. 

 

Заключение

Икономическата история ни е показала, че внедряването на иновациите не може да бъде избегнато, ако искате бизнесът ви да продължи да е конкурентно способен. Има хиляди примери за компании, които са изгубили популярността си, защото не са успели да се адаптират към променящите се желания на потребителите достъчно бързо. За да избегнете това, трябва да събирате обратна връзка от потребителите ви, да следите технологичните тенденции и наблюдавате внимателно конкурентите си. 

Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в изработката и поддръжката на мобилни приложения, уеб сайтове и онлайн магазини. Нашата основна цел е да помогнем на бизнеса в оптимизацията и автоматизацията на неговите дейности, чрез създаването на персонализирани дигитални продукти, съобразени с нуждите на конкретния бизнес.

С удоволствие ще ви съдействаме в създаването на вашето уникално присъствие в дигиталното пространство. 

 

Изпратете своето запитване сега!

 

Какво казват за нас?

Оценката на нашите клиенти е най-
голямата ни награда!

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Имате ли нужда от мобилно приложение?
Ние можем да ви съдействаме!