#2019-03-27
Поддръжка на уебсайт

Поддръжката на уебсайт е стандартен етап от цялостното онлайн представяне на дадена организация и своеобразна инвестиция в бъдещето на бизнеса. За да е полезен на потребителите си, всеки уебсайт се нуждае от актуална поддръжка, а поддръжка в най-общия смисъл означава някой да се “грижи” за уебсайта.

Поддръжката на един уебсайт включва в себе си много компоненти, които са индивидуални според целите му, например:

-     създаване на нови страници - това може да са промоционални страници;

-     техническа поддръжка;

-     подновяване и надграждане на функционалности;

-     и др. според нуждите на Вашия бизнес.

Въпреки наличието на вътрешнофирмен административен панел, много организации нямат възможност да отделят време за регулярно актуализиране на съдържанието в техните уебсайтове. Някой неспециалисти пък вярват, че ще успеят да променят всичко в своя уебсайт през административния панел и не осъзнават, че има доработки, които трябва да бъдат извършени единствено от уеб специалисти. И тук идва нуждата от такива за поддръжка и следене на уебсайта, което спестява на бизнеса най-ценния ресурс - време.

Външнофирмената поддръжка на един сайт включва главно:

-     непрекъснато следене за правилното функциониране на уебсайта;

-     грижа уебсайта да е винаги в крак с “добрите практики”;

-     модернизиране на дизайна на сайта;

-     оптимизиране скоростта на зареждане.

Добрата и правилна поддръжка на Вашия сайт допринася за популяризиране на бранда, дейността, продуктите и услугите Ви, а това неминуемо би привлякло повече клиенти и би увеличило Вашите продажби. Ние от Evolution of Dreams Ви предлагаме богата палитра от съвременни и ефективни подходи и инструменти за поддръжка на Вашия уебсайт.