#2019-05-15
Оптимизация на скоростта на уебсайт и мобилна версия с PageSpeed Insights

PageSpeed Insights (PSI) отчита ефективността на дадена страница както за мобилни, така и за десктоп устройства и дава предложения за това как тази страница може да бъде подобрена. PSI анализира съдържанието на уеб страницата, след което генерира предложения за ускоряването на работата й.


PSI предоставя както лабораторни, така и полеви данни за дадена страница. Лабораторните данни са полезни за отстраняване на проблеми с производителността, тъй като се събират в контролирана среда. Въпреки това, тя може да не обхваща реални проблеми. Данните от полето са полезни за улавяне на истинския потребителски опит в реалния свят, но имат по-ограничен набор от показатели.


В горната част на отчета PSI предоставя резултат, обобщаващ ефективността на страницата. Този резултат се определя от стартирането на Lighthouse за събиране и анализ на лабораторни данни за страницата. Резултат от 90 или повече се счита за бърз, а 50 до 90 се счита за среден. Под 50 се счита, че уебсайтът е бавен.


PSI класифицира полевите данни в 3 направления, описващи Отчета за потребителския опит на Chrome, считани за бърз, среден или бавен. PSI задава определени прагове за бързо, средно и бавно, въз основа на анализа на набора от данни на Отчета за потребителския опит на Chrome. Тези прагове се прилагат както за мобилни устройства, така и за настолни компютри и са определени въз основа на човешките възприятия.


PSI представя разпределение на тези показатели, така че разработчиците да могат да разберат обхвата на Първо изобразяване на съдържание (FCP) и Първо значимо изобразяване (FID) и техните стойности за тази страница или техния произход. Това разпределение се разделя на три категории: Бързо, Средно и Бавно, обозначени със зелени, оранжеви и червени ленти. Например, 14% от оранжевата лента на FCP показва, че 14% от всички наблюдавани стойности на FCP падат между 1000 и 2,500ms. Тези данни представляват обобщен изглед на всички натоварвания на страниците през последните 30 дни.


Показателят Първо изобразяване на съдържание (FCP) указва след колко време се изобразява първият текстов или графичен елемент, а показателят Първо значимо изобразяване (FID) измерва времето от момента, в който потребителят взаимодейства първо с Вашия уебсайт до момента, в който браузърът действително е в състояние да отговори на това взаимодействие.


Над разпределителните ленти, PSI отчита 90-ия процент за Първо изобразяване на съдържание и 95-тия процент за Първо значимо изобразяване, представен в секунди и милисекунди. Тези проценти са избрани така, че разработчиците да могат да разберат най-разочароващите потребителски преживявания на техния сайт. Стойностите на метричните полета се класифицират като бързи, средни или бавни чрез прилагане на същите показани по-горе прагове.


Общият етикет се изчислява от стойностите на метричните полета:

  • - Бързо: Ако и двете FCP и FID са бързи;

  • - Бавно: Ако има FCP или FID е бавно;

  • - Средно: Всички останали случаи.


Разликата между данните за полето в PSI и Отчета за потребителския опит на Chrome в BigQuery е, че данните за PSI се актуализират ежедневно за последния 30-дневен период. Наборът данни в BigQuery се актуализира само месечно.


PSI използва Lighthouse, за да анализира дадения URL адрес, генерирайки оценка на ефективността, която оценява производителността на страницата на различни показатели. Всеки показател се оценява и обозначава със съответната иконка:

  • - Бързото се показва със зелена отметка;

  • - Средната стойност се обозначава с оранжев информационен кръг;

  • - Бавното се показва с червен предупредителен триъгълник.


Lighthouse разделя одити на три секции:

  • - Възможности - предоставят предложения за подобряване на показателите за ефективността на страницата. Всяко предложение в този раздел изчислява колко по-бързо ще се зареди страницата, ако подобрението е приложено;

  • - Диагностика - предоставя допълнителна информация за това как дадена страница спазва най-добрите практики за уеб разработка;

  • - Пропуснати одити - показват одитите, които са преминали през страницата.


Ние от Evolution of Dreams ще помогнем да оптимизирате скоростта на уебсайта и мобилното Ви приложение, така че значително да подобрите онлайн представянето си.