#2021-08-31
Node.js Package Manager

JavaScript е сред най-предпочитаните програмни езици, който носи различни предимства на разработчиците. Обикновено, той се използва като инструмент за уеб разработка на фронтенд, но става все по-популярен и за изработка на cross-platform апликации. Инструментът се използва като основна технология за платформи като Apache Cordova, React Native, NativeScript и др.

Все по-често, JavaScript се използва за server-side програмиране, а един от инструментите, който стои в основата на тази промяна в уеб разработката е Node.js.


Какво е Node.js?


Всъщност, Node.js не е фреймуърк или библиотека, а среда за изпълнение, базирана на V8 JavaScript. Node.js е open-source проект, появил се за пръв път през 2009 година и спонсориран от Joyent - cloud и хостинг провайдър. Компанията инвестира в технологии като Ruby on Rails и е доставяла хостинг услуги на Twitter и LinkedIn. Социалната мрежа LinkedIn е и една от първите компании, използвала Node.js за разработката на бекенда на своето мобилно приложение. Други популярни платформи, използвали технологията Node.js, са Uber, eBay, Walmart и Netflix.


Предимства на Node.js


Node.js е предпочитана технология за стартъпи, а ето и някои от причините за това:


Лесна за научаване


Node.js е изключително лесна за изучаване и използване технология, особено за разработчици специализирали в JavaScript и Object-oriented програмиране. 

За всеки, който има интерес от научаване основите на Node.js, съществуват множество курсове и примери в GitHub, които дават необходимата информация на разработчиците.


Опростен процес


Преди появата на Node.js, за програмистите съществуваха множество проблеми и предизвикателства. Използването на тази технология ги улеснява значително, давайки им възможност да използват един език, както на сървъра, така и в клиентската част, без да е необходимо да превключват между фронтенд и бекенд.

Това означава, че разработката на апликации с Node.js, изисква много по-малко файлове и код, в сравнение с други технологии, които използват различни езици за фронтенда и бекенда на проекта. Освен това, кодът може да бъде преизползван, което прави разработката много по-лесна и бърза.


Бърза разработка


Както казахме, Node.js спестява време на разработчиците, а знаем, че то е изключително ценно за тях. Технологията спестява време в разработката на почти всеки един компонент от апликацията, без да се налага компромис с нейните функционалности и качество.


Скалиране


Възможността за бъдещо развитие на дадена апликация е в основата на технологията Node.js. Това е и едно от основните и предимства за всеки, който има намерения да развива проекта си в бъдеще. 

Node предоставя тази възможност на разработчиците чрез балансиране на натоварването (load balancing), което позволява поддръжка на огромно количество конкурентни връзки. Node.js поддържа, както вертикално, така и хоризонтално скалиране.


Тествана технология


Едно от основните предимства на Node.js е, че е изпитана технология, която ще продължи да бъде популярна и използвана от разработчиците.

В последните години, броят на компаниите, използващи Node, се увеличи значително, а сред тях са и световно известни компании като PayPal, eBay, Netflix и много други. Това говори достатъчно за предимствата и качествата на Node.js технологията.


MVP разработка


MVP или Minimum Viable Product, е продукт, който се представя на потребителите с минимален набор от функционалности, чиято основна цел е привличане вниманието на потенциалните потребители.

Обикновено, разработката на MVP, се обуславя от кратък срок и малък бюджет. Идеята е, с минимални усилия, да се валидира основната идея за бъдещия продукт.

Node.js позволява бързата разработка на MVP, което е и първата стъпка за създаването на пълноценна и висококачествена апликация.


Общество


Голямото и активно Node.js общество, означава повече възможности за обратна връзка и стабилна поддръжка. Обществото на Node се състои от  разработчици, които споделят своя опит с технологията, за да бъдат полезни един на друг. Там може да бъде получен достъп до различни инструменти и готови решения на проблеми, което да помогне за бързата разработка на продукта.


Екосистема


Едно от основните предимства на Node.js е Node Package Manager. Освен като мениджър на пакети, той действа и като marketplace за различни JavaScript инструменти.

Node.js съдържа над 800 000 библиотеки в своя NPM регистър, а статистиките показват, че близо 97% от съвременните уеб апликации се състоят именно от NPM модули.


Недостатъци на Node.js


Намалена производителност


Node.js е неподходяща технология за изпълнение на сложни изчислителни задачи и това е един от основните и недостатъци. За изпълнението на подобна задача, Node използва пълната мощност на централния процесор, което забавя изпълнението на останалите задачи. 


Липса на съпорт в библиотеките


NPM библиотеката е изключително богата, но за съжаление, не всеки от пакетите вътре е с необходимото високо качество. Голяма част от тях нямат добра документация, а тъй като системата е open-source, професионалния мониторинг често липсва и много от пакетите не отговарят на стандартите. За щастие, Joyent поддържа основните технологии на Node.js.


Какво е NPM?


Системата за управление на пакети (package-management system) е колекция от софтуерни инструменти, които автоматизират процеса по инсталиране, обновяване, конфигуритане и премахване на компютърни програми. Подобен пакет, съдържа метаданни, като името на софтуера, описание на неговите цели, версия, както и списък с депендънсита, необходими за правилното функциониране на софтуера.Тези данни се съхраняват в локална база данни, а package мениджъра управлява  различните дипендънсита и информацията за версиите, за да предотврати софтуерни разминавания.


Node Package Manager или съкратено, NPM, е мениджър на пакети, изключително популярен сред JavaScript разработчиците. NPM се инсталира автоматично, след като инсталирате Node.js и се състои от три основни компонента:

  • Уеб сайт - за менажиране на различни аспекти от NPM

  • Текстов интерфейс (Command line interface) - за взаимодействие с NPM

  • Регистър - за достъп до базата данни на JavaScript.

NPM дава на разработчиците достъп до огромна библиотека, съдържаща милиони пакети, някои от които биват теглени над 10 милиона пъти на седмица. Уебсайтът дава цялата необходима информация за пакета - source code, документация, версия и др.

NPM може да управлява локални дипендънсита на конкретен проект, както и глобални JavaScript инструменти. Регистърът на NPM е публична колекция от open-source packages за Node.js, фронт-енд уеб апликации, мобилни приложения и др.


NPM работи като онлайн платформа, където разработчиците могат да създават, публикуват, качват и споделят различни инструменти (Node.js packages). Тези инструменти са open-source, което означава, че всеки желаещ може да ги достъпи и използва.

Освен това, NPM е command-line инструмент, който позволява извършване на различни действия в платформата, включително инсталиране и деинсталиране на пакети.


NPM Dependencies


Dependencies или т.нар. зависимости са модули, които позволяват на проекта да функционира правилно. Те са част от package.json и позволяват на проекта да инсталира различни версии на съответните модули, използвани при разработката на проекта.


Предимства на NPM


Лесно управление


Node Package Manager дава достъп до package-lock.json, който показва всички депендънсита на проекта. По този начин, управлението им е много по-лесно. Освен това, NPM управлява глобално-инсталирани инструменти, от които разработчиците биха могли да се възползват.


Гъвкавост


NPM адаптира кода на апликацията и използва пакетите, така, както са предоставени. Освен това, NPM управлява различни версии на кода, както и различни депендънсита. 


Контрол


Node.js Package Manager ограничава използването на кода до определени разработчици, което е предимство, когато програмистите се нуждаят от контрол и защита на кода за специфичен проект.


Протокол


За нови разработчици, които тепърва започват работа по проекта е изключително важно да разберат неговата същност, възможно най-бързо, а това може да се случи с използването на NPM.


Защита


Node Package Manager съдържа вградена функционалност, наречена npm audit, която сканира проекта за пропуски в защитата и изготвя доклад, включващ информация за различни аномалии, потенциални проблеми и други. 

Чрез тази функционалност се проверява настоящата версия на проекта, а всеки открит пропуск се докладва. Тя позволява лесно и бързо идентифициране на пропуските в защитата, за да бъдат отстранени възможно най-скоро.


Недостатъци на NPM


Не предоставя проверка на лиценз


Заради инсталираните депендънсита, Node Package Manager не предоставя опция за проверка на лиценза, която да сподели с описанието на всички лицензи, с които е свързан проекта.


Липсва “Why” команда


Командата “Защо” дава информация относно причините, поради които конкретно депендънси е включено в проекта, а в Node Package Manager-а, подобна команда липсва.


Сложен package-lock.json файл


Това се дължи основно на факта, че package-lock генерира едни и същи модули за различни версии на NPM.


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в разработката на сайтове и апликации! Доверете ни се!