Моля изчакайте....

Нарастващото влияние на добавената реалност в разработката на персонализирани мобилни приложения

414

6 мин.

29.12.2023 г.

Добавената реалност придобива все по-голямо значение при разработката на мобилни приложения. Продължете да четете надолу, за да разберете защо. 

В епохата на бързите технологични промени, добавената реалност (AR) изпъква като един от ключовите елементи в разработката на персонализирани мобилни приложения за бизнеса. Може би сте забелязвали абревиатурата AR или Augmented reality, но какво точно се крие зад нея? 

Добавената реалност (AR) е технология, която съчетава виртуални и реални елементи, създавайки нови и иновативни преживявания за потребителите. През последното десетилетие AR е стана значителна част от разработката на мобилни приложения и други софтуерни продукти, като предоставя на потребителите уникални възможности за взаимодействие с околната среда и информацията около тях. В този смисъл, добавената реалност предоставя уникално конкурентно предимство на бизнесите за привличане на нови потребители и задържане на вече съществуващите такива. 

Като иновативна технология, AR обогатява възможностите, които мобилните приложения предоставят на потребителите. Evolution of Dreams цели да предостави персонализирани и иновативни решения за изработени спрямо необходимостите на клиентите и техните бизнеси. 

В днешната статия сме ви подготвили кратък списък с начини, по които добавената реалност може да ви помогне да подобрите вашата комуникация с потребителите и служителите ви. Продължете да четете!

Персонализиране на потребителското изживяване и увеличаване на ангажираността

Създателите на продукти, маркетолозите и собствениците на бизнеси знаят колко трудно е да се спечели доверието на потребителите и да се задължи тяхното внимание достатъчно дълго, така че те да предприемат стъпки по закупуването на даден продукт или услуга. Спечелването на лоялна база от потребители е нелека задача и повечето бизнеси не успяват да създадат такава по една или друга причина. 

Развитието в технологиите предоставя различни решения на този проблем. Едно от тези решения е добавената реалност, която променя начина, по който потребителите взаимодействат с мобилните приложения. Като част от софтуерните продукти, AR увеличава ангажираността на потребителите, като предоставя уникални и интуитивни възможности за взаимодействие с мобилните приложения, уеб сайтовете или онлайн магазините

Обогатената реалност позволява на потребителите да взаимодействат с продуктите и услугите по интерактивен начин, позволявайки им да се докоснат визуално до продукта или услугата предоставена от бизнесите. 

Представете си, че бихте могли да представите на потребителите си вашия хотелски комплекс или стаите им преди те да са създали резервацията си. Добавената реалност ще позволи на хората желаещи да отседнат във вашия хотел да имат виртуална разходка из него преди да са пристигнали. Обогатената реалност, ще позволи на хората да придобият по-добра представа за продукта или услугата - да пробват дрехи или козметични продукти през мобилното приложение, онлайн магазина или уеб сайта на бранда. 

Мобилно приложение за бизнеса с AR функционалности

Evolution of Dreams може да създаде персонализирано мобилно приложение за вас с добавена реалност, което да донесе допълнителна стойност за крайните или бизнес клиентите на предлаганите от вашия бизнес продукти и услуги. AR спестява време и създава усещане за по-добро персонализиране на посланието, което отправяте към вашите клиенти. Подобряването и надграждането на софтуерните продукти, които компаниите използват предоставя на служителите и потребителите иновативни решения за улесняване на процесите и подобряване на вътрешните и външни канали за комуникация и спомага за създаването на по-добро потребителско изживяване.

Визуализация на данни и процеси

С помощта на добавената реалност, бизнес приложенията стават по-ефективни във визуализирането на данни и процеси. Това предоставя на потребителите възможността да проследяват и разбират информацията по по-интуитивен начин.

Много индустрии се възползват от този начин за предаване на информацията стигаща до техните потребители, защото той е по-въздействащ за тях и успява да задържи вниманието им за по-дълго. По този начин, бизнесите използващи добавена реалност успяват да придобият конкурентно предимство пред бизнесите в тяхната сфера на дейност, които не са предоставили тази възможност на потребителите. 

Добавената реалност предоставена като допълнение на даден софтуер без значение дали това е мобилно приложение, онлайн магазин или уеб сайт, позволява на потребителите да се докоснат по-добре до същността продукта без дори да са го видели на живо. 

Обогатената реалност не е полезна за бизнесите само при тяхната комуникация с потребителите, но може да подобри вътрешната комуникация в компанията между отделните екипи и служители. Използването на добавена реалност може да помогне на компаниите да изследват съществуващите си процеси и да откриват проблеми преди потребителите им. 

Развитие в сферата на обучението

Богатите функционалности на AR могат да се използват и в сферата на обучението. Визуалните елементи и виртуалната реалност предоставят уникална образователна среда, която да позволи на служителите ви - нови и настоящи да запомнят по-лесно по-голям обем от информация. Интуитивният и интерактивен подход на добавената реалност ще задържи вниманието им за по-дълго и ще им позволи да имат избор как да протече урока им. 

Създаването на софтуер, които да помага за обучението на кадрите и надграждане на техните умения по интерактивен и интуитивен начин, ще увеличи знанията, които служителите на компанията ви имат за продукта и услугата, а също така ще помогне за надграждането на тези знания и създаване на по-добро потребителско изживяване. По-доброто познания за предлаганите продукти и услуги, ще позволи на служителите ви да отговарят по-бързо и вярно на клиентските запитвания. 

Потенциал за маркетингов растеж

С добавянето на AR към  мобилните приложения,уеб сайтовете и онлайн магазините, пред компаниите се отварят нови възможности за достигане до потребителите им използващи дадения софтуер и създаване на интерактивни маркетингови кампании. Добавената реалност предоставя на бизнесите възможност да променят начина, по който комуникират със своите потребители. Не само това, но AR може да промени из основи рекламите и маркетинговите кампании, които достигат до нас през нашите настолни или мобилни устройства. Бизнесите могат да създават иновативни кампании, които включват виртуални елементи и предизвикват вниманието на целевата аудитория. 

Аудиторията вече няма да е просто зрител, а ще има възможност да взаимодейства по-ефективно със съдържанието на рекламната кампания като опитва различни продукти или услуги, оставя обратна връзка и др. 

Използване на добавена реалност за постигане на бъдещ растеж

Проучванията показват, че компаниите, които по-бързо се адаптират към промените и са по-склонни да инвестират и внедряват нови технологии в своите бизнес процеси са по-успешни, от компаниите, които предпочитат вече утвърдените методи на работа. 

AR е технология, която се развива и подобрява постоянно и в близко бъдеще, тя ще има все по-голямо влияние върху създадените мобилни приложения, уеб сайтове и онлайн магазини за бизнеса. С увеличаващия се брой индустрии, които откриват ползите на добавената реалност за техният бизнес, тази технология няма да изгуби своята популярност в близко бъдеще, а точно обратното.

 В бързо променящата се пазарна среда, където намирането на персонализирани решения за бизнеса и клиентите е от изключително значение, добавената реалност е ключова за постигане на конкурентно предимство и спечелване на лоялността на потребителите. Evolution of Dreams активно следи иновациите, за да преобразява начина, по който компаниите управляват своите бизнес процеси.

Заключение

Експертите предвиждат, че влиянието на добавената реалност при разработката на софтуерни решения само ще нараства в близко бъдеще. Възможностите, които тази технология открива пред бизнесите и потребителите са неограничени, а списъкът с индустрии, които могат да се възползват от нея се разраства. Обогатената  реалност предоставя уникални възможности на бизнесите да презентират предлаганите от тях продукти на техните потенциални и лоялни потребители по-интересен и ангажиращ вниманието начин, който да им помогне да изпъкнат пред конкурентите си и да увеличат продажбите си. 

Ние, от Evolution of Dreams се стараем да предоставяме иновативни решения на нашите клиенти при изработката на персонализирани софтуерни продукти за бизнеса. AR не само обогатява функционалността на мобилните приложения, но и преобразява начина, по който компаниите създават своите продукти и услуги, комуникират с екипите и потребителите си и  се разрастват в дигиталната ера.

Независимо дали разработвате игра, занимавате се с ресторантьорство и хотелиерство, предлагате онлайн курсове или имате онлайн магазин за козметични продукти добавянето на AR към вашето мобилно приложение, уеб сайт или онлайн магазин, може да обогати потребителското преживяване на вашите потребители. Добавената реалност позволява на потребителите да се докоснат визуално до вашия продукт или услуга и да направи неговата презентация пред тях по-въздействаща и подтикваща ги към покупка. 

Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в изработката и поддръжката на мобилни приложения, уеб сайтове и онлайн магазини. Нашата основна цел е да помогнем на бизнеса в оптимизацията и автоматизацията на неговите дейности, чрез създаването на къстъм дигитални продукти, съобразени с нуждите на конкретния бизнес.

С удоволствие ще ви съдействаме в създаването на вашето уникално присъствие в дигиталното пространство.

Изпратете своето запитване тук.

Какво казват за нас?

Оценката на нашите клиенти е най-
голямата ни награда!

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Имате ли нужда от мобилно приложение?
Ние можем да ви съдействаме!