#2020-10-01
На какво ни научи Airbnb за добрата букинг система

Airbnb е един от най-разпознаваемите съвременни брандове както в областта на туризма, така и в последната иновация на уеб разработките, а именно букинг системите. Резервационната система нагледно ни показа как се прави бизнес от нулата, а и колко значим е факторът „доверие“ в него. Буквално след като започна да заработва огромната си популярност, а и приходи, Airbnb монетизираха категорията „доверие“, превръщайки я в дигитална валута, която влиза в обръщение между отделните бизнеси, между бизнесите и техните партньори, а и между бизнеса и крайния резултат.

Airbnb развиха мрежата си от услуги достатъчно бързо, за да накара туристическият бранш по цял свят да си зададе простичкия въпрос „Как?“, а и да надникне детайлно в спецификите на предимствата, които носят такъв тип системи. Букинг системите днес се развиват динамично, а иновационният елемент в този прогрес все още е с непостоянна скорост. Това обаче не следва да ни обърква, а напротив – още повече да ни мотивира да обмислим такъв тип система като вариант за просперитет в случай че сме от този икономически сектор.

Airbnb ни научиха на много – и обикновените потребители, и бизнеса, но и разработчиците на букинг системи. Ако погледнем внимателно върху добрите практики на компанията, можем да си извлечем доста добри уроци и изводи, които ако не да приложим директно върху своя проект, то поне да използваме като принципиална концепция и за своята резервационна система. Ето на какво точно ни научи Airbnb за добрата букинг система:

  • Букинг системата не е просто перфектно и функционално техническо изпълнение, което намалява разходите за бизнеса и повишава продуктивността на служителите, работещи за него. Букинг системата следва по абсолютно същия начин потребителската пътека на потенциалния клиент точно както го прави и обикновеното приложение или уебсайт. Букинг системата трябва да се задейства, работи, завършва един процес по начина, по който клиентът ще иска да извърви пътя от началната до крайната точка на вземане на своето решение.

  • Когато говорим за туризъм, въпросът винаги трябва да се разглежда от конкретното географско местоположение. В букинг системите това правило трябва да се запази и то видимо. Резервационният процес не е един и същ в различните региони на света и сред различните туристически обекти. „Говоренето“ на местния език е важно за достигането до повече потребители и Airbnb ни представиха нагледно как копирайтинг езикът влиза във взаимодействие с чисто програмния език, за да постигне максимално съответствие с езика на аудиторията.

  • Всичко винаги е въпрос на удобство. Големият успех на Airbnb е балансът. Airbnb успява да даде подобрение и опростяване на процесите едновременно и в еднаква степен както за собственика на отдавания под наем имот, така и за клиента, който евентуално ще попадне именно на него по зададени критерии за съответствие. Тази липса на диференциация между краен потребител представител на имотния бизнес повишава доверието в марката значително.

  • Букинг системата и хотелът, който ще обслужва тя, се крепят на обратната връзка от потребителите. Фийдбекът е все по-силен фактор в потребителските решения и мотиватор в потребителското поведение изобщо. Мнението на клиентите е на път да се превърне в метрика, която да дава не просто информация за представянето на бизнеса в дигитална среда, но и да служи за основен източник при изграждане на дългосрочни прогнози.

  • Airbnb ни научиха и, че когато бизнесът е изправен пред предизвикателство, което не може да бъде адекватно посрещнато от наличните експерти в екипа, технологиите са единственото и сигурно решение за справяне със ситуацията. Букинг системите са точно такава технология за туристическия бизнес, тъй като сами по себе си те са достатъчно гъвкави, за да бъдат моделирани по начина, по който се очаква от тях да дадат решение за уникален, нетипичен и дори на пръв поглед неразрешим проблем.

  • Букинг системата задължително трябва да е максимално фокусирана по посока на опростения резервационен процес за клиента. Това е ключът към успеха.

Мечтаете хотела ви да бъде известен у нас, колкото Airbnb са известни по цял свят? Ние от Evolution of Dreams вдигаме две ръце за участие в това начинание. Включете ни в своя проект за осъществяването на туристическата си мечта. Нека го направим заедно и професионално.