#2019-03-14
Мобилно приложение за интернет магазин

Използването на специализирано приложение представлява своеобразен инструмент, който позволява на Вашия бизнес да стъпите и да се закрепите на мобилния пазар, който е един от най-бързо развиващите се, дори и при забавяне темповете на ръст в икономиката.

Преимуществото на мобилното приложение пред мобилната версия на уебсайт е, че то е интегрирано в самото устройство, разполага с богата гама от функции, както и с възможност за разширение, и предоставя възможност за по-интуитивно взаимодействие с потребителския интерфейс. Важен позитив от мобилното приложение за интернет магазин е това, че в реално време могат да се изпращат на потребителите настоящи кампании, намаления и новини.

Мобилното приложение за интернет магазин се разглежда като перспективен инструмент за маркетинг и продажби и следва да се прилага към бизнес, който се стреми към максимален обхват на всички канали на маркетинга. Мобилното приложение се грижи и за растежа на авторитета на организациите.

Делът на мобилния трафик на данни се разраства, а броят на потребителите на смартфони се увеличава ежегодно с почти една трета. Екипът на Evolution of Dreams с готовност ще помогне на Вашия бизнес да бъде в крак с тенденциите чрез разработка на мобилно приложение, отговарящо на нуждите на Вашия интернет магазин.