#2019-04-10
Лого дизайн тенденции за 2019 г.

Експериментите, разказването на истории чрез цветове, смесването на стилове и смелите комбинации ще са в основата на лого дизайна за 2019 г. Успехът ще е с тези, които реализират цветен разказ с минималистични и геометрични елементи, подходящ за всички възрасти, в който очите и фантазията заедно създават картина, предизвикваща ни да погледнем и отвъд логото.

Новото през 2019 г. е търсенето на по-предизвикателен прочит на логото и на по-изобретателен метод да се изгради автентична връзка с бранда. Залага се на ярки цветове и тяхната провокативна асоциативна сила. Това е свързано с поемане на доза риск да не бъдем разбрани ясно, както с логото, така и с посланието, което е скрито в него.

В лого дизайна все повече започва да навлизат геометричните форми, които тази година са съчетани с ярки цветове. Придава се задължителна индивидуалност и свежест чрез съчетаване на изчистеност, смелост, провокация и стил. Положително се възприемат заигравания с дебелината на линиите и очертанията на формите.

Завръщат се многоцветните градиенти в дизайна, а в логата се залага или на ярки и дори неонови цветове или на метализиран изглед. Друг стар похват, който се връща е използването на илюстрации вместо букви.

Адаптивността на логото вече не е свързана само с устройството, на което се гледа, а и в това да се изменя според средата, т.е. да може да се адаптира към преподреждане на елементите, промяна на водещия цвят или смяна на даден съпътстващ графичен символ. Тук от значение е промяната да бъде значима за съответната публика и да показва недвусмислено, че се обръщаме именно към нея.

От съществено значение е да се задържи консистентността на бранда и лесната разпознаваемост на логото във всички негови превъплъщения. Флексибилното лого показва гъвкавост и в бизнеса, затова тази тънкост може да даде значителна преднина пред конкурентите на пазара.

Минимализмът вече не е тенденция, а е необходимост. Постепенно се отстранява всичко излишно, за да се представи съобщението ясно, както брандът иска да бъде разбрано. Минималистичното лого оставя на въображението само да надгради допълнителни тълкувания, привлича вниманието и същевременно е опростено и изчистено.

Предизвикателство пред лого дизайна тази година е зрителната измама. Логото трябва да се разположи върху обект, като се съобразява с извивките на повърхнината или формата. Тук решаваща роля играе разположението на логото върху чаши, кутии или книга например, тъй като играта със сетивата е силно запомняща се.

Ключовата функция на логото е да остане лесно и трайно в съзнанието на потребителите чрез краткото и ясно послание, което предава. През 2019 г. покажете собствения си почерк смело и стилно!