#2022-07-29
Какво е MVP и кога се нуждаем от него?

Началото за всеки бизнес е трудно и изпълнено с множество предизвикателства. Истината е, че малко са компаниите, които могат да си позволят лукса да инвестират години в изработката на перфектния, според тях, дигитален продукт, преди да го пуснат на пазара. Именно тук идва и ролята на MVP (Minimum Viable Product).


Изработката на MVP или минимално жизнеспособния продукт, помага на бизнеса да избегне загубата на време и ресурси в създаването на нещо, което пазарът би могъл да отхвърли.


Какво означава MVP за уеб разработчиците?


Повечето бизнеси, които планират изработката на собствен софтуер, започват именно с разработката на MVP. Този продукт представлява сайт или апликация, която е създадена бързо, включва най-важните и основни функционалности и е пусната на пазара възможно най-бързо. Основната му цел е да получи потребителски отзиви, за да се увери бизнесът, че идеята има потенциал. Разбира се, това рядко се случва от първия път, дори да сме инвестирали време и средства в проучване на пазара и конкуренцията.


Традиционната уеб разработка се състои в създаването на пълноценни и завършени крайни продукти, за които са нужни месеци, дори години, докато станат перфектни. Както знаем обаче, пазарът се променя прекалено често. Новите тенденции превземат технологичния свят и никой не може да предвиди, дали даден продукт ще бъде необходим след време. 


Основното предимство на MVP е, че се създава бързо, за да се провери потребителската нагласа и начини на взаимодействие с продукта. Така бизнесът има възможност да промени посоката на изработка, базирайки се на реални данни.


Предимства и недостатъци при изработката на MVP


Разбира се, както всяко друго нещо, и минимално жизнеспособния продукт има своите основни предимства и недостатъци.


Предимства:


 • Бърза изработка;

 • Лесен за модифициране;

 • Спестява ресурси;

 • Лесно получава подкрепа от инвеститори;

 • По-лесно и ранно тестване;


Недостатъци:


 • Понякога се нуждаем от повече от MVP, за да спечелим пазара;

 • Трудна организация на работата по проекта;


Предимства на MVP


 • Бърза изработка


Едно от основните предимства на MVP е, че спестява много време на бизнеса. Потребителите не се налага да чакат, а компанията може сравнително бързо да верифицира идеята си и да започне да използва продукта, за решаване на различни бизнес проблеми и цели, както и да донесе стойност на своите крайни потребители.


 • Лесна смяна на посоката


Колкото повече време и средства инвестира бизнесът в даден проект, толкова по-трудно би било да прави промени по него. Върху това оказват влияние, както технически, така и психологически фактори. Все пак, ако сме вложили много в дадена функционалност, дори тя да се окаже безполезна, би било изключително трудно да я премахнем. Точно поради тази причина разработчиците предпочитат да създадат MVP, чрез който да анализират потребителските нагласи и да разработят своя продукт, изцяло съобразявайки се с тях.


 • Спестява ресурси


Създаването на MVP помага да бизнеса да взема решения, базирани на реални данни, а не на идеи и мнения. По този начин се избягва създаването на ненужен продукт и допускането на скъпоструващи грешки.


 • По-лесно привличане на партньори и инвеститори


Когато бизнесът цели да привлече инвеститори за своя проект, много по-лесно би било, ако представи готова версия на продукта. Наличието на работещ модел на апликацията носи множество възможности за получаване на подкрепа и финансиране.


 • Ранно тестване на продукта


Тестването е задължителна и важна част от разработката на продукта. При създаването на MVP, бизнесът има възможност лесно и бързо да верифицира идеята си в реална среда и да оптимизира продукта, докато не се получи желания резултат.


Недостатъци на MVP


 • Първо впечатление


За много бизнеси, разработката на MVP завършва с неуспех, тъй като предлагат на потребителите недобре функциониращо приложение. В този случай, вместо полезни отзиви и подкрепа, те получават негативна реакция и влошаване на своя имидж. 


Както знаем, първото впечатление е изключително важно и ако се провалим там, е възможно да обречем цялата си идея на неуспех.

 • Начин на мислене и организация на процеса


При изработката на MVP е изключително важно да приложим т.нар. agile mindset или гъвкаво мислене. Както стана ясно, тази версия на продукта подлежи на множество промени и обновления, за които е важно да бъдем подготвени.


Добри практики при изработката на MVP


Процесът по изработка на MVP сайт или приложение, е по-различен от обичайната разработка на подобен продукт. Той включва много повече оптимизация и експериментиране.


Планиране на разработката


Отделянето на достатъчно време за планиране е полезно за бизнеса в дългосрочен план. Въпреки че целта е да се създаде и пусне MVP възможно най-бързо, не бива да забравяме, че той е част от цялостна стратегия, която изисква подготовка.


MVP е тест и е необходимо да знаем какво точно тестваме, за да направим ефективни промени, на база получените данни.


Планирането на MVP включва:


 • Проучване на пазара;

 • Конкурентен анализ;

 • Определяне целите на бизнеса;

 • Проучване на потребителите;

 • Създаване на техническа документация;


Планирането ще помогне на екипа да гледа в една посока, за да създаде наистина полезен MVP, който да изпълни целите си.


Важни функционалности


След като сме създали план за бъдещия си продукт, е важно да анализираме функционалностите и да отделим най-важните сред тях. Все пак, всеки подобен продукт цели да реши един основен проблем. Именно върху него трябва да се концентрираме и да изградим стратегията си за изработка на MVP.


Събиране на данни


Качественият анализ е един от най-важните елементи на MVP. Все пак, целта на експеримента е да получим достатъчно подробна информация за потребителите и техните нагласи, желания и очаквания. Ето и основната информация, която е необходима на бизнеса, след пускане на MVP:


 • Брой на потребителите и динамика на растежа;

 • Потребителско преживяване и поведение;

 • Най-използвани функционалности;

 • Най-малко използвани функционалности;

 • Техническо представяне;

 • Процент реализации (Conversion Rate);

 • Степен на отпадане (Bounce Rate);

 • Средно време прекарано в апликацията;

 • Източници на трафик;


Разлики между MVP за сайт и MVP за мобилно приложение


От гледна точка на технологиите, разликата между MVP за сайт и приложение, не са толкова големи. И в двата случая е важно да подходим гъвкаво, да експериментираме и да отделим основните и най-важни функционалности, след което да анализираме данните.


Всъщност, единствената разлика е в използваните технологии.


Както знаем обаче, съвременният бизнес се стреми да изгради своето присъствие, както за уеб така и за мобилни устройства. Разбира се, повечето компании избират да започнат с една платформа, след което да се развият и за другата.


Изработката на MVP сайт или уеб апликация, обикновено отнема по-малко време, което я прави и по-предпочитана за тестване и верифициране на дадена идея. Всеки бизнес обаче, има различни нужди и цели, и е важно да се съобрази с тях, през целия процес по планиране и изработка на MVP.


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в изработката и поддръжката на уеб и мобилни приложения. Заедно можем да изградим качествения и успешен проект за вашия бизнес. Изпратете своето запитване!