#2021-10-13
Какво е E-A-T и защо е важен за успеха на нашия сайт

SEO стои в основата на всеки съвременен уеб сайт, за да бъде той успешен и да носи желаните резултати. Както знаем, Google е най-популярната и използвана търсачка в световен мащаб. Поради тази причина, когато говорим за оптимизация за търсачки, говорим основно за Google.

Какво е E-A-T?

Зад абревиатурата E-A-T, стоят Expertise, Authoritativeness и Trustworthiness - Експертиза, Авторитет и Доверие. Тази концепция идва от Google Search Quality Rater и е популярна от 2018 година, след един от ъпдейтите на търсачката. E-A-T е фактор за класиране, който Google използва, за да оцени цялостното качество на дадена уеб страница.

Както неведнъж сме обсъждали, качеството на сайта и страниците в него, играе важна роля в класирането им в органичните резултати на Google. Част от елементите, които определят качеството са:

  • Експертиза, Авторитет, Доверие

  • Цели на страницата

  • Качество и количество на съдържанието

  • Информация за автора на страниците

  • Репутация на уеб сайта

Това означава, че колкото повече експертност и авторитет демонстрира даден уеб сайт, толкова по-високо ще се класира той в SERP.

В основата на E-A-T, стои желанието на Google да предостави на своите потребители точно, актуално и полезно съдържание, което отговаря на тяхното търсене. Тъй като днес, всеки може да създаде собствен уеб сайт и да публикува всякакъв тип съдържание в него, от Google се стараят да предложат на аудиторията единствено това, което носи истинска стойност.

Как се измерва E-A-T?

Измерването на E-A-T на даден уеб сайт, се състои в изследване на информацията в него, както и нейното качество. Съществуват множество сигнали, които търсачката взима под внимание, за да определи, дали конкретна страница заслужава доверие, или не.

Експертиза

Съдържанието на уеб сайта трябва да е създадено от автор или екип, който има необходимия опит, образование или квалификация, релевантна на неговата основна тема. Обикновено, това се определя чрез информация за самия автор, неговата биография, брой написани статии и друга полезна информация. 

Също така, експертизата може да бъде определена чрез самия уеб сайт и организацията, която стои зад него. Разбира се, освен за класиране в органичното съдържание на Google, това е от изключително значение и за изграждането на доверие в посетителите на уеб сайта.

Авторитет

За да бъде прието като авторитетно, съдържанието и неговия автор, трябва да бъдат определени като такива, от други специалисти, както и от тяхната аудитория. Това се случва чрез проследяването на цялостното онлайн представяне на организацията, както и на получените от нея награди, отзиви и рейтинг.

Доверие

Изграждането на доверие, се състои в публикуване на релевантно и точно съдържание и в прозрачност на организацията, която стои зад него. Тук се включват елементи на уеб сайта като описание на компанията, правила и политики, данни за контакт и друга формална информация, която обаче е изключително важна за всеки сайт.

E-A-T сигнали

Кой е автора?

Както вече стана ясно, за да бъде отбелязано съдържанието като авторитетно, зад него трябва да стои истински експерт в дадената област. Най-често, това се случва чрез добавяне на отделна страница, посветена на автора, където може да бъде открито неговото име, снимка, длъжност, подробно описание, профили в социалните мрежи, както и други негови статии.

Дата

Въпреки че Google твърди, че датата, на която е публикувана дадена статия, не е от значение за класирането на сайта в SERP, множество експерименти се опитват да докажат обратното. Сигурното тук е, че датата е важна, за достигане на статията до Google News. Освен това, колкото по-актуална е статията, толкова повече стойност би могла да донесе тя за своите читатели.

Референция

SEO общността отдавна се фокусира върху печеленето на авторитет чрез обратни връзки (backlinks). В основата на изграждането на подобни връзки, стои препращането от авторитетни външни източници, към дадения уеб сайт или страница. Разбира се, количеството на тези връзки не е без значение, но много по-важно е тяхното качество.

Други начини за добавяне на референции и препратки към уеб сайта са изображенията с цитиран източник, цитати от експерти в индустрията, правилно поставени връзки в самото съдържание или референция в края на текста. Всички тези елементи, помагат както на търсачката, така и на потребителите, да се ориентират в съдържанието.

Политики

В документацията на Google, изрично е посочено, че правилата и политиките на сайта трябва да бъдат лесно откриваеми и достъпни за потребителите. Именно този задължителен елемент от уеб сайта, оказва огромно влияние върху качеството и авторитета на уеб сайта. 

Обикновено, линк към тази страница, може да бъде открит във футъра на дадения уеб сайт.

Информация за бизнеса

Още един важен сигнал за прозрачността в организацията и нейния авторитет, е начина, по който е представена информацията за нея. Независимо дали предлагате стоки, услуги, съвети или друг тип съдържание, потребителите искат да знаят, кой точно стои зад него. Именно за това е важно, сайтът да съдържа добре структурирани страници относно компанията, нейния екип, офис и разбира се, начини и данни за контакт. Тези елементи допълват онлайн визията на организацията и помагат за изграждането на доверие в потребителите и в Google.

User-generated content

Така нареченото user-generated content, или съдържанието публикувано от външни посетители на уеб сайта, също е от изключително значение за изграждане на авторитет пред търсачката. Това могат да бъдат коментари, отзиви, въпроси или друг тип съдържание, което показва на Google, че сайтът има реални посетители, които се ангажират с публикуваната в него информация.

За съжаление обаче, това дава добра възможност и за проникване на недоброжелатели в сайта. По тази причина, трябва да бъдат взети всички мерки за защита от спам, например изискване за регистрация, вход или верификация на потребителите. Също така, коментарите и отзивите трябва да бъдат преглеждани за некачествено и недоброжелателно съдържание и линкове,които биха могли да навредят на сайта и неговите посетители.

HTTPS

Това е още един фактор, който оказва сериозно влияние върху класирането на сайта и определянето на неговото качество. Всъщност HTTPS се определя като задължителен елемент, определящ потребителското преживяване, заедно с Core Web Vitals, работата на мобилни устройства и т.н.

Наличието на SSL сертификат доказва, че сайтът е защитен и помага за изграждане на доверие и авторитет.

Въпросът, оказва ли E-A-T влияние върху SEO, няма еднозначен отговор. Както знаем, алгоритмите на Google са изключително сложни и променящи се постоянно. а елементите на E-A-T са само малка част от тях. Въпреки това, липсата на доверие и авторитет на сайта, може да окаже изключително негативно влияние върху цялостното потребителско преживяване, а то, от друга страна, е важен фактор за класирането на уеб сайта в органичните резултати на Google.

Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в разработката на съвременни сайтове и апликации и с удоволствие ще изградим Вашето онлайн присъствие. Свържете се с нас!