#2020-05-18
Какво е AWS

Абревиатурата AWS произлиза от Amazon Web Services, като това е и най-известната облачна платформа в световен мащаб. AWS предлага над 175 функционални услуги от центрове за данни, които са разположени в различни части от света. Буквално милиони са клиентите, които използват облачната технология, а сред тях са фирми, държавни институции, предприятия и други.  Amazon Web Services спомага за по-ниски разходи и повече сигурност за потребителите.


Какво представлява услугата AWS?


Това е облачна услуга, която се разпространява по интернет. Общо взето става дума за отдалечени компютърни мрежи, които приемат дигитално съдържание под формата на файлове и директории. Това не са индивидуални компютърни инсталации, а една обединена мрежа, която обединява изчислителната техника и я поставя във вид на виртуален облак. 

Разликата между AWS и другите провайдъри на облачни услуги е, че тук са предложени специални бази данни предназначени за различни видове приложения. По този начин ползвателите могат да си изберат подходящ инструмент за работа, с чиято помощ да контролират ефективността. Именно във функционалността се крие успехът на AWS. 

Облачната платформа предоставя и някои иновации, сред които: изчисления, анализ и съхранение на бази данни, подобрен изкуствен интелект, машинно обучение и други. Така представени нещата потребителите могат да очакват лесно и икономично преместване на файлове и приложения и изграждане / структуриране на данните, без никакви проблеми.

Какви са ползите от облачната услуга AWS?


Използвайки облака на Amazon Web Services можете да се насладите на функционалности, които не познавате до този момент. По-горе вече представихме някои от тях, а сега ще обясним какви са ползите за потребителите и какво могат да очакват те, когато използват обединената мрежа:

  • Икономия на средства от използването на самостоятелен сървър;

  • Скалируемост;

  • Не се налага да изграждате индивидуални мрежи от компютри; 

  • Можете да съхранявате файлове, директории и приложения, без риск;

  • Получавате 100% сигурност за дигиталното съдържание, което използвате;

  • Имате достъп до данните си 24/7 от всяка точка на света; 

  • На вашите услуги работи компетентен персонал по поддръжка;

Това са само основните ползи, които могат да се извлекат от използването на облачната технология AWS. Услугата има голямо бъдеще в България, тъй като времената, в които информацията и приложенията за компютри и мобилни устройства, няма да се съдържат на самите машини, а ще бъде в облачното пространство. Тази прогноза ще се сбъдне много скоро.

Изчислителната мощ на облачните платформи и възможността за обединение и използване на дигиталното съдържание са все важни неща за бизнеса, за промишлеността, за институциите и въобще за хората като цяло. Ето защо Amazon Web Services е поглед в бъдещето, такова каквото си го представяме. Това е нашия поглед за AWS и се надяваме, че сме били полезни.