#2021-04-08
Как са се променили мобилните приложения?

Живеем в динамичен свят, който се развива с невероятни темпове. Същото важи и за онлайн света, който заема все по-голяма част от нашето ежедневие. Важен елемент от онлайн пространството са мобилните приложения. За да разберем тяхното значение, първо трябва да знаем тяхната история. Как са се появили? Как и защо са се променили през годините? Как ще се развиват от тук нататък? На тези въпроси ще се опитаме да дадем отговор.

Още през  1983 година, Стив Джобс предсказва развитието на технологиите в тази посока. Той описва място, където софтуери ще бъдат закупувани през телефонните мрежи. През 1997 година се появява Nokia 6110, с вградено приложение – играта „Змия”. Това се счита за първото мобилно приложение. Първият iPod също  съдържа инсталирани игри, които са част от историята на мобилните приложения. С появяването на Iphone през 2007 година, се появяват т.нар. Native приложения, а само година по-късно се появява и App Store, който съдържа  в себе си над 500 мобилни приложения.

Скоро след това се появяват Google Play, Amazon app store, Blackberry’s app world, което дава достъп на все повече хора до света на мобилните приложения, а от самото начало на мобилните приложения съществуват както платени, така и безплатни такива.

Ако се замислим, 2007 година не е била толкова отдавна, но в света на технологиите това е страшно много време, през което са настъпили много промени. Разработката на мобилни приложения също е претърпяла развитие, за да отговарят те на постоянните изисквания и промени, свързани с технологичния напредък.

С развитието на интернет, все по-голям напредък се вижда при Уеб базираните приложения, до които достъпът се осъществява през браузъра на устройството. Разбира се и Native приложенията не изостават и определено имат своите предимства.

Native апликациите например създават по-добро потребителско изживяване. По-лесно достъпни са и не зависят от интернет връзката. Един от недостатъците им е, че са зависими от операционната система на устройството, тъй като са създадени да функционират на конкретна такава. Освен това, достъпът до тях се извършва от определено устройство, на което са инсталирани, докато достъпът до уеб базираните приложения може да се осъществи от всяко устройство, независимо от неговите характеристики.

Също така, ъпдейтите на уеб базираните приложения се случват по-лесно. Основен техен недостатък е постоянната необходимост от добра Интернет връзка, както и по-големият риск, на който са изложени те. Разбира се, с развитието на интернет и мобилните технологии, се развиват и двата типа мобилни приложения.

Приложенията претърпяват множество промени и с прилагането на “Touch screen”дисплеите в мобилните технологии. И ако днес ги приемаме за нещо нормално, то преди години не можехме и да помислим, че ще държим подобно устройство в ръцете си.  Развитието на устройствата в тази посока, налага и промени в развитието на мобилните приложения и техния потребителски интерфейс. Той трябва да отговаря  на потребителските желания и очаквания, но и да съответства на параметрите на мобилното устройство.

Споменавайки потребителския интерфейс, няма как да пропуснем и потребителското изживяване, тъй като те често вървят ръка за ръка. Разработчиците на мобилни приложения трябва да залагат все повече на опростен и интуитивен дизайн, който да улеснява работата с мобилното приложение и да го прави по-привлекателно за потребителите.

Друг етап от еволюцията на мобилните приложения са Real-Time-Apps (приложения в реално време).  Това са приложения, които не изискват обновяване на страницата, за да изпратят информация до потребителите. Всички приложения за изпращане на съобщения (Messenger, What’s up и т.н), с които отдавна сме свикнали, влизат в графата Real-time и са част от скоростното развитие на мобилните приложения.

Както вече споменахме, мобилните приложения се използват на устройства, които също са претърпели развитие от първоначалната си поява до ден днешен. Смарт устройствата отдавна не се ограничават само до лаптопи и мобилни телефони. Свидетели сме на появата на Смарт гривни, часовници, очила, телевизори и т.н. Всяко едно от тези устройства е част от технологичната революция, а с появата му, се появява и нуждата от още приложения, които ще бъдат адаптирани за конкретния софтуер и типа устройство, за което са предназначени.

Различните устройства имат различни функционалности и това, което работи добре на лаптоп например, не работи добре на мобилен телефон и обратното. Тъй като устройствата няма да са това, което са без приложенията, които използваме на тях, промените при едните, задължително води до промени при другите.

Приложенията отдавна имат огромен набор от функции. В ежедневието си все повече хора ги използват, за да комуникират със семейство, приятели и колеги и дори да не се замисляме за тяхното значение, те оказват огромно влияние върху начина ни на живот. Няма как да не споменем и значението им в корпоративния свят. Мобилните приложения могат да генерират огромни печалби за техните собственици. Освен това, те имат все по-голяма роля и в света на Дигиталния маркетинг. През тях се осъществява лична връзка между бизнеса и неговите потребители, могат да се правят директни продажби и да се достига до огромен брой хора.

Разбира се, зад развитието на мобилните приложения стоят огромен брой специалисти, които се грижат за разработването и поддръжката на мобилните приложения и тяхната роля не бива да бъде подценявана.

Ние от Evolution of Dreams се грижим, както за разработката, така и за поддръжката на мобилни приложения и вярваме в ползите, които те могат да донесат за вашия бизнес.