Моля изчакайте....

Как мобилните приложения могат да помогнат на производителите?

224

7 мин.

11.08.2023 г.

Недостигът на персонал поставя бизнеса в неизгодна позиция. Според проучвания направени в последните години, производителите ще се нуждаят от около 5 милиона служители за периода от 2018 до 2028 година, но ще успеят да запълнят само половината от свободните работни места или около 2,2 милиона позиции. Това няма как да не се отрази негативно върху производствения процес, принуждавайки производителите да търсят алтернативни решения на проблема. Част от тези решения биха били в ущърб на съществуващите служители на компанията или на обема на производство. 


Увеличаването на обема на работа ще се отрази върху времето за почивка или безопасността на служителите, закупуване на скъпо оборудване, което да изпълнява част от задачите, може да се окаже непосилно начинание за част от предприятията и ще отнеме време за обучение на съществуващите служителите или наемане на нови такива, които са работили и преди с подобна техника. Но може би има и друго решение на проблема. 

Индустриалните предприятия и новите технологии

Исторически доказано е, че производството не е сектор, които лесно се адаптира към промени в това число и технологични такива. Обикновено промените в производствения процес са свързани с много допълнителни разходи, отнемат време и могат да са повод за брак на вече готовата продукция или суровините за нея. 


От своя страна, мобилните приложения биха могли да се окажат свързващото звено, което да помогне на производителиете да увеличат производството си и на служителите да извършват дневните си задачи по-ефективно. Тази тенденция не е нова и се нарича дигитална трансформация. 


Този процес ще позволи на индустриалците да получат достъп до най-популярните технологии в момента, които променят начина, по който изглеждат много други сфери на бизнеса. Може ли да си представите как дигиталната трансформация, internet of things, machine learning, изкуствения интелект, умните фабрики и други технологии придобиващи все по-голяма популярност и влияние сред бизнес средите, навлизат във индустриалните предприятия чак до производствена линия. И това може да се случи с помощта на мобилните устройства, с които всеки един от нас вече разполага. 


Мобилните устройства в помощ на производствения процес


Мобилните устройства са основна част от Четвъртата индустриална революция. Прогресивните фабрики и производства вече използват мобилни устройства, за да свържат работниците си и да им дадат достъп до важна информация за производството и постигнатите резултати. Чрез мобилните устройства информацията може да се събира, споделя и анализира. 


Една от силните страни на мобилните устройства е, че те могат да се използват до продуктовата линия, където се случва производството. Чрез свързаните едно с друго мобилни устройства, персоналът на фабриките може да събира най-точната информация за производствения процес и да я споделя с останалите членове на организацията , които да я анализират на момента. 


Мобилните устройства и апликации позволяват на индустриалците да подобрят ефективността на служителите си и да постигнат повече от заложените цели с по-малко хора. 


Предимства от използването на мобилни приложения в производствения процес

 1. По-добро насочване на производствената дейност

 2. Подобрена ефективност и ангажираност на служителите

 3. Справяне с недостига на персонал

 4. Осигуряване на по-сигурна среда за работа на служителите


Предимства на използването на мобилни приложения за събиране на информация пред записването на информация на хартия: 


 • По-голям обем от информация

Мобилните приложения помагат на служителите да събират по-голям обем от информация по-бързо. Благодарение на технологиите, работещите биха получили достъп до по-детайлна информация, която трудно биха уловили сами. Това би помогнало да увеличат ефективността на работния процес и да предприемат действия по постоянни подобрения в производствения процес. 


 • По-бързо и детайлно анализиране на събраната информация

Мобилните приложения помагат елеминирането на грешки при въвеждане на информацията и подобряват качеството й, както и това на анализите, които ще бъдат направени на база на тази информация. Записването и споделянето става без забавяне, което от своя страна подобрява вземането на решения и мониторингът върху материалите, корекциите върху процеса и поддръжката на оборудването. 


 • Подобрена ефективност на работа

Мобилните приложения подобряват комуникацията между различните екипи и оптимизират работата на служителите. Чрез мобилните приложения мениджърите биха могли да проследят колко време отнема на даден служител да извърши определени задачи, какъв е напредъка по определен проект и също така да имат точната локация на служителите във фабриката при възникване на извънредни ситуации. Това ще повиши безопасността на служителите и увеличи времето за реакция ако имат нужда от помощ. 


 • Споделяне на експертен опит

Мобилните приложения могат да показват различни визуални материали при провеждане на обучение. Мобилните апликации могат да съберат информация от знанието за установените производствени процеси и как те се случват през очите на по-опитните служители и да споделят тази информация с най-новите членове на екипите. Чрез споделянето на знания и допълнителни материали, по-неопитните служители ще могат да извършват по-сложни задачи свързани с инспектирането и поправката на оборудването или процеса на производство. 


Не може да се каже, че мобилните приложения са нещо ново за служителите, защото те вече ги използват в своето ежедневие, за да следят времето, извършват онлайн разплащания или пишат съобщения. Така че записването на информацията с помощта на мобилни устройства няма да е нещо много сложно. Приложенията могат да събират автоматично информация за местоположението и времето. Чрез сканиране на баркод може да се обработва информация за материалите и да се сравнява историческата информация, която вече е била събрана. 


С информацията предоставена от мобилните приложения служителите могат да дадат мнение относно няколко състоянието на процеса, крайните срокове или да препоръчат набавяне на още суровини. 


Големите индустриални предприятия могат да си позволят по-лесно инвестиране в ново оборудване. Но за малките предприятия, тези инвестиции биха били непосилни, заради по-малките капиталови ресурси, които управляват. За тези компании би било по-разумно да намерят алтернатива, каквато приложенията предлагат, вместо да заложат на скъпата инвестиция в ново оборудване. 


С помощта на разработчици на софтуерни услуги и обратната връзка на служителите, производителите биха могли да изработят мобилно приложение за нуждата на техният бизнес. По този начин те ще са сигурни, че мобилното приложение разполага със всички функции, от които техният бизнес и служители се нуждаят. 


Има и други методи за създаване на мобилни приложения освен наемането на софтуерна компания, която да изработи приложениято за вашия бизнес. Като създаване на приложения без нужда от писане на код. Предимствата от избиране на този вариант са: 


 1. По-краткото време за създаване и интеграция


Приложенията не изискващи написване на код, могат да бъдат създадени по-бързо и позволяват фокусът на работа върху приложението да е на бизнес логиката,а не кода. 


 1. По-малки разходи за създаването на приложението.


От друга страна трудностите и проблемите, които могат да възникнат в последствие при работа с този вид приложения не са за пренебрегване. 


 1. Приложенията без код нямат големи възможности за персонализиране. Това означава, че екипът ви ще трябва да работи с каквото е достъпно като функционалности в избраната платформа. 


 1. Лимитиран контрол в админ панела. 


 1. Трябва да разчитате на стабилността на платформата, която ви предоставя приложението за неговата безпроблемна работа. 


 1. Сигурността на приложението ще зависи от стандартите заложени от платформата, която ви го предоставя. 

Заключение


При мобилните приложения изработени специално за клиента, които ги е поръчал - това не е така. Да, времето за създаване на приложението и и разходите за него ще са повече, но вие ще имате пълен контрол над функционалностите, дизайна, сигурността и евентуални бъдещи надграждания в съществуващите функции. Вашите служители могат да опишат от какви функционалности се нуждаят, на разработчиците, които наемете да изпълнят проекта ви ще се заемат да създадат всяка една от описаните функционалности. 


Преди да се доверите на компания, която да изработи от нулата вашето мобилно приложение направете проучване за офертите, които ще получите, какви услуги са включени в цената за изработка на мобилното приложения, как ще изглежда работата по проекта и какви са отзивите на предишни бизнеси работещи със избраните от вас компании. 


Всички тези детайли са важни, за да придобиете представа как точно ще изглежда работата по проекта. 


Друго важно нещо е да предоставите точна информация за продукта, който искате да получите от гледна точка на функционалности, сигурност или дизайн. Ако има нещо специфично за проекта предоставете тази информация на екипа, който ще работи по него възможно най-рано, за да може да получите реалистични насоки и по-точна информация относно времето за изработка и бюджета, който ще ви е необходим. 


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в изработката и поддръжката на мобилни приложения, уеб сайтове и онлайн магазини. Нашата основна цел е да помогнем на бизнеса в оптимизацията и автоматизацията на неговите дейности, чрез създаването на къстъм дигитални продукти, съобразени с нуждите на конкретния бизнес.

С удоволствие ще ви съдействаме в създаването на вашето уникално присъствие в дигиталното пространство. 


Изпратете своето запитване сега!

Какво казват за нас?

Оценката на нашите клиенти е най-
голямата ни награда!

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Имате ли нужда от мобилно приложение?
Ние можем да ви съдействаме!