Моля изчакайте....

Как да измерите ASO резултати в App Store & Google Play?

544

7 мин.

27.10.2023 г.

С нарастващата популярност на мобилните устройства, за разработчиците на мобилни приложения и техните собственици е от изключително значение да се фокусират върху подобряване на представянето на мобилните приложения в магазините, където те се предлагат. По-доброто представяне на приложенията ще подобри тяхната откриваемост от потребителите и може доведе до повече сваляния на мобилното приложения и увеличаване на продажбите направени вътре в приложението. 

Проучванията от години насам показват една тенденция, която изглежда няма да бъде обърната в близко бъдеще, а именно, че най-много сваляния на мобилни апликации са направени през магазините за приложения на Google и Apple - Google Play и Apple Store. Това са двете местата с най-голямо портфолио от приложения на всякаква тематика. Платформите дават достъп на Android и iOS потребителите достъп до милиони приложения. Не, тези числа далеч не са преувеличени. Към октомври 2023 година, броят на всички достъпни приложения в Google Play и Apple Store надхвърлят 5 милиона. 

В тази високо конкурентна среда не е изненада, че собствениците на приложения и разработчиците им търсят начини да увеличат откриваемостта на приложението си чрез комбинация от различни маркетингови методи. Тук идва и ролята на ASO или казано по друг начин App store optimization. ASO помага на бизнесите да достигнат до по-голям брой потребители по органичен начин. Това се случва чрез различни алгоритми и изисквания, на които трябва да отговаря мобилното приложение. Алгоритмите, които отговарят за доброто представяне на мобилните приложения при търсене, много напомнят на работат на SEO при търсене в Google. 

За съжаление на собствениците на мобилни приложения и разработчиците, които ги създават - алгоритмите отговарящи за по-доброто представяне на техния продукт в Google Play и Apple Store се различават едни от други. Така че ако една ASO стратегия е успешна в Google Play например, то тя може да не донесе същия успех в Apple Store. 

Разбирайки различията в алгоритмите в двете платформи е от ключово значение, за да създадете успешна ASO стратегия към Android и iOS потребителите. 

В днешната ни статия ще разгледаме какви са елементите на добрата ASO стратегия и как да измерите резултатите от представянето на мобилното ви приложение в Google Play и Apple Store. 

Елементи на ASO оказващи влияние при търсене. 

Наименование на приложението

Наименованието на приложението е от ключово значение, когато говорим за добро класиране в ASO ранкинга. Собствениците на мобилни приложения имат право да използват от 30 до 50 символа, разбира се спазвайки политиките за полазване на двата магазина. 

В Google play, наименованието на приложението и иконата му се показват като резултати при търсене, така че когато създаване името на приложението си трябва добре да опишите неговата цел. 

В Apple Store има комбинация от различни елементи, като изображения или видео, които биха помогнали на приложението да попадне в полезрението на потенциални потребители.  

Кратко описание

Краткото описание се индексира от алгоритмите и на двете платформи и играе ключова роля при търсене по определени термини. Това прави включването на допълнителни термини описващи целта на приложението от изключително значение. 

Краткото описание се визуализира по различен начин в платформите на Google Play и Apple Store. Докато за приложенията публикувани в Google Play, кратките описания се намират в страницата с детайли за приложението над дългото описание. За приложенията публикувани в Apple Store, краткото описание има различно местоположение - под заглавието и се визуализира в резултатите при търсене. В страницата с пълната информация за приложението, краткото описание се визуализира под изображенията. 

За iOS потребителите - краткото описание може да помогне на дадено приложение да се представи по-добре от конкурентни такива с помощта на информацията, която се визуализира при търсене.

iOS ключови думи

Apple store предоставя на собствениците на приложения да въведат ключови думи до 100 символа. Тези думи са скрити от потребителите и не играят ключова роля при търсенето в платформата и могат действително да повлият на ранкинга на показване на вашето приложение. 

Алгоритмите за търсене в Google play работят по по-сложен начин и се влияят от множество фактори. Част от тези фактори са ключовите думи използвани в заглавието и описанията. 

Изображения на функционалностите на приложението (Screenshots)

Изображенията показващи функционалностите заложени в приложенията играят важна роля за увеличаване на conversion rate-а и в двете платформи. Но докато в Apple store, изображенията са част от резултатите показване при търсене. В Google Play, тези изображения са скрити. 

За да помогнат увеличат конкурентоспособността на едно приложение спрямо друго подобно, изображенията трябва да са имат добър дизайн и да са привличащи вниманието. 

Друга разлика относно изображенията в двете платформ е броят на разрешените символи за изображение - докато в Google Play са разрешени 8 символа, в Apple Store броя на разрешените символи е 10. 

Дълго описание

И на двете платформи предлагащи мобилни приложения, дългото описание предоставя детайлна информация за своята цел и функционалности. Описанието предоставя информация за ползите от описанието, но има различно влияние върху ASO представянето на приложенията в двете платформи. 

В Apple Store, добре написаното описание, използващо подходящи ключови думи и креативност е от ключово значение за броя на сваляния, които дадено приложение ще получи. 

От друга страна в Google Play, за да може приложението ви да се класира в ранкинга при търсене, описанието трябва да съдържа от 2% до 3% ключови думи. 

Видеоклипове

Видеоклиповете са едни от маркетинговите материали, които могат да увеличат conversion rate-а за даден продукт и ангажираността на потребителите на даден бранд. Apple Store позволява на собствениците на мобилни приложения да добавят до 3 кратки видеа в страницата с детайли за приложението, като първото от тези видеа се появява в резултатите при търсене. 

Собствениците и разработчиците на мобилни приложения могат да публикуват едно видео в страницата с описание за приложенията, като то може да се визуализира автоматично в резултатите от търсене. 

Backlinks

Backlinks са линкове публикувани на външни уеб сайтове, които водят към страницата с детайли за приложението. Backlinks играят важна роля за ASO стратегията на собствениците на мобилни приложения в Google Play. Повече backlinks публикувани на сайтове с високо domain authority ще помогнат на вашето мобилно приложения да се има по-висок ранк при търсене. 

Въпреки че backlinks имат ползи за цялостната маркетингова стратегия, те не оказват влияние върху ранкинга на приложенията при търсене в Apple Store.

Как да измерите дали ASO стратегията ви е успешна? 

В зависимост от това каква е целта, която желаете да постигнете в магазините за мобилни приложения, показателите, с които може да измерите ефективността на вашата ASO стратегия и представянето на мобилното ви приложение може да варират. 

Понякога измерването на ефективността на ASO спрямо позицията на приложението при търсене, не е достатъчно. ASO играе важна роля за подобряване представянето на мобилното ви приложение в резултатите от търсене и увеличаване на conversion rate-a. 

Част от показателите, които може да използвате, за да измерване успеха на ASO стратегия спрямо представянето на приложението ви са:

  • Брой импресии - този показател измерва колко пъти е било видяно приложението ви.

  • Гледания на страницата за продукта - този показател измерва колко пъти е отворена/видяна страницата с детайли за мобилното приложение. 

  • Брой сваляния - броя на свалянията, които мобилното приложение има. 

Показателите изброени по-горе са само част от нещата, които трябва да имате в предвид, когато измервате успеха на своята ASO стратегия. Но тези показатели не бива да са единствените, на които разчитате поради две причини: 

1. От този вид показатели не може да преценим до колко търсенията и свалянията на приложението са били релевантни спрямо нашата сфера на дейност; 

2. Приложенията намиращи се в под ранк осем имат по-малки шансове да бъдат изтеглени. Разбира се от това правило винаги има изключения.

Например, родителите биха отделили повече време, за да открият най-доброто приложение за своите деца. 

Други показатели, чиито резултати могат да се анализират заедно с показателите изброени по-горе са: 

  1. Измерване популярността на приложението - това може да стане с проследяване броя на импресиите спрямо броя на търсенията. 

  2. Измерване на conversion rate-a - този параметър ще ви покаже какъв е броя на свалянията на приложението спрямо импресиите. 

  3. Проследяване на броя потребителите, които се регистрират след като са инсталирали приложението. 

С тези метрики може успешно да измерите успеха на вашата ASO стратегия и да я променяте, за да се стремите към по-добро представяне. Освен тези параметри, онлайн са достъпни множество платформи, които биха ви позволили да измервате и анализирате събраната информация по най-ефективен начин. 

Заключение

Ако сте собственик или разработчик на мобилно приложение и изпитвате трудности в създаване на ефективна ASO стратегия за по-добро представяне на вашето мобилно приложение - винаги може да потърсите помощ от специалисти. 

Важно е да не се отказвате след първите изпитани затруднения и да опитвате различни стратегии и кампании, за да подобрите представянето на вашето мобилно приложение. Опитайте се да “надхитрите” конкурентите с алтернативни ключови думи. Поставете се в обувките на желания сегмент от потребители и се опитайте да разберете как те биха формулирали търсенето си. 

Работете върху подобряване на domain authority-то си и създайте грабващи вниманието рекламни материали и видеа, които спазват условията за ползване на местата, където публикувате приложението си. 

Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в изработката и поддръжката на мобилни приложения, уеб сайтове и онлайн магазини. Нашата основна цел е да помогнем на бизнеса в оптимизацията и автоматизацията на неговите дейности, чрез създаването на къстъм дигитални продукти, съобразени с нуждите на конкретния бизнес.

С удоволствие ще ви съдействаме в създаването на вашето уникално присъствие в дигиталното пространство. 

Изпратете своето запитване сега!

Какво казват за нас?

Оценката на нашите клиенти е най-
голямата ни награда!

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Имате ли нужда от мобилно приложение?
Ние можем да ви съдействаме!