#2019-06-08
Изграждане на комуникация с виртуален пос терминал - UniCredit Bulbank

Виртуалният пос терминал предоставя възможност за осъществяване на плащания с местни и международни карти през интернет, чрез Вашия уебсайт. По този начин, се предоставя на клиентите сигурен, удобен и модерен начин на плащане на стоки и услуги.


В UniCredit Bulbank плащанията се гарантират чрез системите за сигурност Verified by Visa (на Visa Europe) и MasterCard Secure Code (на MasterCard Worldwide), осигуряващи онлайн идентифицирането на картодържателя, който осъществява плащането посредством сектерна парола и така дата изрично доказателство за покупката.


Основни характеристики, които предоставя виртуалния пос терминал на УниКредит Булбанк:

  • Виртуална сметка в лева, евро, щатски долари;

  • Срок за заверка на плащанията до 3 работни дни;

  • Приемане на трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, V Pay;

  • Незабавна авторизация в реално време на всяко заявено плащане;

  • Проверка на статуса на всеки опит за плащане по конкретна клиентска поръчка в реално време;

  • Възможност за търговеца да сторнира частично или изцяло сумата на успешно осъществената поръчка;

  • 24/7 дежурен център за обслужване и връзки с търговци.


Виртуалният пос терминал на УниКредит Булбанк е подходящ за юридически лица, които имат:

  • Активен уебсайт;

  • Данъчна регистрация на територията на Република България;

  • Лиценти и разрешителни, необходими за извършване на дейност по местното законодателство.


За да кандидатствате за виртуален пос терминал към UniCredit Bulbank е необходимо да подадете Искане в клон на банката и ако е нужно да се открие разплащателна сметка, както и да се предостави счетоводен баланс и ОПР за последния счетоводно-отчетен  период или Годишна данъчна декларация.