#2019-06-03
Изграждане на комуникация с виртуален пос терминал - ОББ

Виртуалният пос терминал представлява логическо дефинирано устройство в системата за електронна търговия на ОББ, което ще бъде достъпно посредством Вашия уебсайт. Вие получавате достъп до системата за електронна търговия на ОББ и за извършване на справки и корекции в реално време.


Услугата E-commerce на UBB служи за приемане на картови разплащания онлайн. Банката предлага на търговците с онлайн магазин за осъществяване продажба на стоки и услуги в Интернет пространството комплексна услуга, която включва:

  • Предлагане на Виртуален пос терминал за приемане на картови разплащания от Вашия онлайн магазин;

  • Авторизация, клиринг и сетълмент на картовите транзакции;

  • Справки за извършените трансакции;

  • Осчетоводяване на успешните трансакции по Вашата сметка в ОББ;

  • Следене на измамни трансакции, защита при оспорване на трансакции и др.


Системата за електронна търговия на ОББ ще Ви помогне да приемате разплащания онлайн чрез най-популярните картови продукти, а именно Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro и V Pay.


Основните предимства, които виртуалния пос терминал на Обединена Българска Банка предлага са:

  • Използвате един и същ канал за комуникация, какъвто е Интернет, за представяне на Вашите стоки и услуги и за приемане на плащания от клиенти;

  • Извършеното посредством виртуален пос терминал разплащане е най-бързия и лесен начин за осъществяване и приемане на плащания онлайн.

  • Разширява клиентската Ви база както географски, така и технологично.

  • Безопасност при картовите трансакции чрез: проверка автентичността на картодържателя, проверка автентичността на картата, проверка на средствата по картата и защита на комуникационния канал.


Процедурата по кандидатстване за виртуален пос терминал от ОББ включва сключване на Договор за Приемане на разплащания с карти в Интернет с Обединена българска банка, което може да се осъществи във всеки клон на банката.