#2019-05-27
Изграждане на комуникация с виртуален пос терминал - ДСК

Виртуалният пос терминал представлява логически дефинирано при Банка ДСК устройство, чрез което се осъществяват плащания на стоки и услуги чрез уебсайта на търговеца при използване на банкова карта в онлайн режим. E-commerce платформата на банката се обслужва изцяло от информационните и системи без посредници за обработване на транзакциите.


Транзакциите чрез банкова карта се релизират в съответствие с последните програми за сигурност на MasterCard SecureCode (на MasterCard Worldwide) и Verified by Visa (на Visa Europe). За осъществяване на плащането купувачът не е необходимо да извършва предварителна регистрация - то става само с въвеждане на данните за банковата карта.


Основни предимства, които предоставя виртуалния пос терминал на DSK са:

  • Увеличаване на потребителите и съответно на продажбите;

  • Вашите продукти и услуги стават достъпни за целия свят (вкл. платен достъп до информация);

  • Разплащането с карти през интернет елиминира риска от носене на пари в брой и възможностите за грешка при броене на пари;

  • Защитава търговеца от опити за извършване на транзакции с откраднати данни за банкова карта;

  • Спестявате разходи от разширяване мрежата от търговски обекти в населените места;

  • Сумите от транзакциите постъпват директно по разплащателната Ви сметка;

  • Получавате онлайн отговор за резултата от плащането.


За да кандидатствате за виртуален пос терминал към Банка ДСК е необходимо да изпратите запитване по е-мейл с Ваши телефон за обратна връзка, лице за контакт, булстат и наименование на фирмата.