#2021-05-03
Етапи при тестването на мобилно приложение

Употребата на смарт устройства вече е необходимост и точно по тази причина ежедневно се увеличава и броя на мобилните приложения. Пазарът се наводнява с различни по функция мобилни приложения, но истината е, че само някои от тях оцеляват и успяват да завладеят мобилния свят.

Ако искате да създадете актуално и добре функциониращо мобилно приложение, трябва да се уверите, че то предлага перфектното потребителско изживяване във всяко едно отношение. По тази причина, тестването на приложението е от изключително значение за неговия успех.

Тестването на мобилното приложение е процедура за изпробване на функциите и работата на приложението.

Тестването на мобилно приложение е много по-трудно от тестването на софтуер или от това на уеб сайт. Има няколко специфики, на които задължително трябва да обърнете внимание, преди да пуснете вашето приложение в употреба:

·         Резолюция на екрана

·         Включване/изключване на местоположението (GPS)

·         Завъртане на екрана

·         Спецификите на различните устройства

·         Операционна система

·         Тип на мобилното приложение

Преди всичко, трябва да вземете предвид типа на мобилното приложение, което тествате, тъй като това играе огромна роля в дефиниране на целия процес.

Мобилните приложения биват три типа:

1.       Уеб приложения – това са приложенията, които използвате през браузъра на своето устройство

2.       Native приложения – това са приложенията, разработени за конкретна операционна система, които се теглят и инсталират на устройството

3.       Хибридни приложения – тези приложения също се инсталират и теглят на устройството, но са разработени така, че да съществуват едновременно на повече операционни системи, без да е необходима разработка на различни версии.

Тестването на мобилно приложение изисква изготвяне на стратегия, за да бъде максимално ефикасно и ефективно. Първото, което трябва да направите е да изберете мобилното устройство, на което ще изпробвате приложението. Тестването върху устройство, в реална среда е най-добрият начин за изпробване на мобилното приложение, защото дава най-точни данни за работата му.

Избора на подходящо устройство не е лесно, тъй като съществуват различни видове устройства.  За това трябва да потърсите най-разпространените и използвани устройства, да потърсите такива с различна резолюция, различна операционна система и да обърнете внимание на функционалности като съвместимост, памет, свързаност и др.

Емулатори и симулатори

Емулаторите и симулаторите са широко разпространени при тестване на мобилните приложения. Тяхната роля е да имитират или да симулират работата на дадено мобилно устройство.

Разликата между тях е в това, че емулаторът замества оригиналното устройство и ви позволява да изпробвате приложението, без обаче да можете да го модифицирате.

Симулаторът не имитира хардуера на устройството, но може да създаде аналогична на операционната система среда.

Cloud – базираните системи също са често използвани при тестването на мобилните приложения, тъй като позволяват едновременна употреба върху повече устройства.

Етапи при тестване на мобилното приложение

1.       Тестване на документите

Това е подготвителния етап на тестването на мобилните приложения.Още преди стартирането на разработката на приложението, разработчиците получават информация за вида на екрана, схеми за навигация и др.

В тази фаза се анализират всички несъответствия, които трябва да бъдат отстранени още преди началото на разработката на приложението.

2.       Функционално тестване

Този етап ви помага да тествате дали вашето мобилно приложение работи според очакванията и в съответствие със спецификациите на изискванията. Докато извършвате функционално тестване за приложението си, трябва да имате предвид следните фактори:

·         Бизнес функционалност на вашето приложение като банкиране, социални мрежи, поръчка и доставка на храна, образование, билети, игралната индустрия и др.

·         Целева аудитория като компании, студенти, предприемачи и т.н.

·         Канали за разпространение като Google Play, App Store и др.

Функционалното тестване се състои от:

·         Инсталиране и стартиране на приложението

·         Полеви тестове

·         Тестване на прекъсванията

·         Постоянно тестване на отзивите на потребителите

·         Тестване на актуализации

·         Тестване на ресурсите на устройството

 

3.       Тестване на използваемостта

Тестването на използваемостта гарантира, че вашето приложение ще бъде удобно за употреба от вашите потребители  и има интуитивен интерфейс, който спазва всички стандарти. Използваемостта на вашето приложение се оценява въз основа на удовлетворението от употребата на приложението, неговата ефективност и ефикасност.

4.       Тестване на съвместимост (конфигурация)

Тестването за съвместимостта потвърждава оптималната производителност на вашето приложение на различни устройства, въз основа на техния размер, разделителна способност на екрана, версия, хардуер и др. Тестването на съвместимост също се грижи за:

·         Конфигурация на операционната система

·         Конфигурация на браузъра

·         Конфигурация на база данни

·         Конфигурация на устройството

·         Конфигурация на мрежата

5.       Тестване на представянето

В тази част от тестването се установяват реакциите на приложението според специфичната работна среда. Това включва тестване на зареждането, стрес тест, тест за стабилност, тестване според обема на данните и др.

6.       Тестване на защитата

На този етап се тестват всички защитни функции на приложението, както и рисковете от вируси, хакерски атаки и неоторизиран достъп до данните в приложението.

7.       Тестване на възстановяването

Тази част от тестването на приложението проверява способността му да се възстанови от възможни и потенциални сривове, причинени от проблеми със софтуера или хардуера.

8.       Бета тестване

Този тип тестване се прави от реални потребители, на реални устройства, за да се гарантира правилното функциониране на мобилната апликация. За да е ефективно тестването, трябва да се включват няколко участника, да се определи времето за тестване и демографското покритие на приложението, както и разходите за тестването му.

9.       Тестване на сертификата

Това е необходимо, за да гарантирате, че приложението ви отговаря на стандартите на операционната система и платформата, за която е изработено.

След като приключат всички етапи на тестването, е възможно да откриете грешки в самия код на приложението и да се наложи да ги поправите. След поправянето им, отново трябва да минете през всички етапи на приложението и да разберете дали всичко е наред. Последната част от тестването включва проверка за потвърждение, че всички проблеми са отстранени, както и че промените по кода не са причинили други проблеми във функционалността на приложението.

За да сте сигурни, че сте се справили добре при теста на вашето мобилно приложение, преди да го пуснете в употреба, трябва да сте сигурни, че познавате всяка една част от него. Знайте, че тествате мобилна апликация, а не десктоп софтуер и имайте предвид всяка една от спецификите на хардуера.

Всеки един от начините за тестване има своето значение за функционирането и успеха на вашето мобилно приложение.

Екипът на Evolution of Dreams има дългогодишен опит в създаването на мобилни приложения и вярваме, че тестването им е точно толкова важно, колкото и самата им разработка. За да имате и Вие успешно и правилно функциониращо мобилно приложение, свържете се с нас!