#2022-05-09
Дизайн на мобилно приложение - разлики между UI и UX

Както може би става ясно от самото заглавие, има разлики между UX и UI дизайна. Въпреки че често са бъркани един с друг, различията между двете концепции трябва да бъдат добре разбрани от всеки, който се е заел с изработка на мобилно приложение. 


Именно доброто разбиране и използване на UI и UX дизайна, помага за бъдещия успех на апликацията и доброто и възприемане от целевата аудитория. Точно поради тази причина, днес ще обърнем специално внимание на приликите и разликите между UI и UX дизайна, както и на начините и причините да ги използваме заедно, за да създадем успешен дигитален продукт.


UX дизайн или дизайн на потребителското преживяване (User Experience)


Спокойно можем да кажем, че UX дизайнът е невидим за крайният потребител. Именно неговите елементи са тези, които помагат на потребителите да взаимодействат с апликацията. Тук включваме навигацията на приложението и как тя е възприета от крайния потребител. 


Специалистите разделят UX дизайнът на 7 основни аспекта:


 1. Използваемост

 2. Полезност

 3. Откриваемост

 4. Достъпност

 5. Стойност

 6. Желание

 7. Доверие


Следвайки тези важни правила, на които всеки UX дизайн трябва да отговаря, дизайнерите могат да създадат елементите на дигиталния продукт, така че да предоставят най-доброто преживяване за крайните потребители. Има няколко основни въпроса, които UX дизайнерите трябва да си зададат, за да се уверят, че предоставят достатъчно качествено потребителско преживяване.


 • Достатъчно интуитивна ли е навигацията в приложението?

 • На правилното място ли сме поставили бутона?

 • Добре ли функционира апликацията?


Всъщност, бихме могли да разгледаме UX дизайна като фреймуърк, на който UI дизайнът ще стъпи на следващия етап. Преди да обясним спецификите на потребителския интерфейс обаче, е важно да разберем, че UX се фокусира именно върху крайния потребител. 


За да разберем потребителите по най-добрия начин, трябва да преминем през различни проучвания и отново да потърсим отговорите на няколко основни въпроса:


 • Кои са целевите ни потребители?

 • Кои са техните основни болки и проблеми?

 • Какви решения търсят?

 • Как биха взаимодействали с мобилното приложение?

 • Кои са нашите конкуренти? Как се представят те?


Разбира се, при създаването на потребителското преживяване и UX дизайна, е важно да сме наясно и с основните цели, към чието постигане се стремим. Едва след това бихме могли да започнем създаването на цялостна концепция за визията и функционалността на апликацията.


Основната задача, пред която UX дизайнерите са изправени е да гарантират, че потребителите ще се задържат в приложението достатъчно дълго и ще се превърнат в лоялна аудитория на апликацията и бизнеса.


UI дизайн или дизайн на потребителския интерфейс на приложението


Потребителският интерфейс е видимата част на приложението. Той включва всички визуални елементи, които потребителите виждат и използват. UI дизайнерите създават всички визуални и интерактивни елементи като бутони, съдържание, изображения, изскачащи прозорци и други, които заедно изграждат визуалното представяне на мобилното приложение. 


При създаването на интерфейса, усилията са насочени към естетиката на цялата апликация и изграждането на красива и модерна визия, която да допълва качествената навигация и доброто потребителско преживяване. 


Самата функционалност на различните елементи, както стана ясно, е част от изграждането на UX дизайна. Точно за това, можем да кажем, че ролята на UI дизайнерите е да изградят именно подходящата визия, която да допълни цялостната идея зад мобилното приложение. 


Създаването на визуалното представяне на мобилното приложение, всъщност не е никак лека задача. Както знаем, пазарът е залят с множество различни устройства, с различни екрани и размери. Именно поради тази причина, едно от най-сериозните предизвикателства, пред които UI дизайнерите са изправени, е създаването на респонсив дизайн. Мобилното приложение трябва да изглежда и функционира еднакво добре, на всички видове устройства и екрани.


Основни разлики между UI и UX дизайна


Ясно е, че както UI, така и UX дизайнът, играят ключова роля за успеха на мобилното приложение. Ето и основните разлики между тях:


Потребителски интерфейс (UI) = визия

Потребителско преживяване (UX) = концепция


Както вече обяснихме, UX дизайнът се фокусира основно върху концепцията, т.е. кои са потребителите, кои са техните проблеми и как ние бихме могли да ги разрешим. Освен това, UX дизайнът се състои в изграждане на потребителската пътека и взаимодействие с апликацията.


От друга страна, работата на UI дизайнерите е да създадат всички визуални елементи, които ще допълнят представянето на мобилното приложение.


Различни цели


Потребителският интерфейс и потребителското преживяване, не се различават само по значение, а и по целите, които се опитват да постигнат.


Целта на UX дизайна например, е да разбере потребителското поведение, нужди и цели и да открие правилния подход към тях. Всички въпроси, чиито отговор UX дизайнерите търсят, целят да допринесат за създаването на по-добро потребителско преживяване. 


От друга страна, потребителския интерфейс се фокусира върху имплантирането на подходящ лейаут и концепция от UX дизайна, към красив и привлекателен интерфейс. 


Как UI и UX дизайнът работят заедно?


Както става ясно, UX и UI дизайнът имат различни цели, но това не означава, че не могат да работят заедно. Всъщност, именно комбинацията между добро потребителско преживяване и подходящ потребителски интерфейс, ще доведе до създаването на качествен и успешен краен продукт. 


Потребителското преживяване или UX дизайнът е основата, върху която се гради и целият потребителски интерфейс. Заедно, те образуват собствена екосистема, която води до постигане на целите на мобилното приложение.


Защо да инвестираме в UI и UX дизайн?


Целта на мобилното приложение е да отговори на дадени потребителски нужди и очаквания. Това няма как да се случи, без правилния подход и подходящата визия. Нещо повече, пазарът е залят от хиляди приложения, подобни едно на друго, а понякога, единственият начин да бъдем забелязани, е именно добрият UI и UX дизайн.


Ако погледнем приложения като Facebook и Youtube, можем да видим пример за чудесно изграден UX и UI дизайн, чиято цел е единствено предоставянето на безупречно преживяване за аудиторията. 


Потребителите отдавна са свикнали с добрия UX, което означава, че всяко приложение с неподходяща визия и лошо потребителско преживяване, бързо ще изгуби вниманието им.


Истината е, че създаването на добро потребителско преживяване и подходящ интерфейс, се състои от множество различни процеси, включително предварително проучване, избор на визуални елементи, анализ на постигнати резултати и, ако е необходимо, промени.


Както всеки друг аспект от разработката на мобилно приложение, и този изисква сериозна и дългосрочна работа, за да се радваме на наистина успешен краен резултат.


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в изработката и поддръжката на мобилни приложения. Ние с удоволствие ще ви съдействаме в изграждането на вашето качествено дигитално присъствие. 


Изпратете своето запитване, за да открием заедно най-доброто решение за вашия бизнес!