#2021-09-24
Core Web Vitals

Google е най-голямата и използвана търсачка в световен план и точно поради тази причина, когато говорим за SEO, обикновено имаме предвид именно нея. 

Както знаем, Google променят своите алгоритми постоянно, за да предложат най-добрите и релевантни резултати за своите потребители. През 2020 година, те обявиха потребителското преживяване на страницата, като един от факторите за класиране в търсачката. Този ъпдейт има за цел да увеличи броя на елементите, свързани с потребителското преживяване, които биха помогнали на даден уеб сайт да се класира в органичните резултати.


Какво означава Core Web Vitals


Core Web Vitals са част от тези сигнали, които оказват влияние върху оптимизацията на сайта за Google. Те включват три основни метрики, които измерват времето за зареждане, визуалната стабилност и интерактивността на страниците. Тоест, Core Web Vitals са комбинация от фактори, които помагат на Google да изчисли потребителското преживяване на даден уеб сайт.


Въпреки че Core Web Vitals са създадени основно, за да дават информация на разработчиците, относно представянето на даден уеб сайт, те могат да бъдат използвани от всеки собственик на бизнес, който иска да изгради качествено онлайн присъствие.


Всяка една от трите метрики предоставя своя перспектива относно различните елементи, които оказват влияние върху преживяването на потребителите и начините, по които те успяват да взаимодействат със страниците на сайта. Всички технически недостатъци и проблеми могат да бъдат идентифицирани и разделени на части, за да бъдат отстранени на време. 


Разбира се, Core Web Vitals не дават абсолютно цялата информация, относно потребителското преживяване на сайта, но всяка една от тях помага за повишаване неговата ефективност и качество.


Largest Contentful Paint (LCP)


LCP е една от трите метрики на Google Core Web Vitals, която дава информация относно времето за зареждане на страницата, от потребителска гледна точка. С други думи, това е необходимото време от клика върху даден линк, до появата на съдържанието на екрана.


LCP се различава от другите инструменти за измерване скоростта на страниците, тъй като измерва именно потребителското усещане и възможността за интеракция със страниците на сайта.


Largest Contentful Paint, заедно с другите метрики от Core Web Vitals, могат да бъдат измерени в инструмента на Google - PageSpeed Insights. Освен резултата (между 0 и 100%), инструментът дава предложения за оптимизация и показва всички елементи, които имат нужда от подобрение. Друго предимство на Google Page Speed Insights, е че виждате как се представят страниците в реална среда, базирано на данни от Google Chrome.


Освен онлайн инструментът Page Speed Insights, от Google предоставят и още един напълно безплатен инструмент, който предоставя подробна информация за представянето на уеб сайта - Google Search Console. 


Ако Page Speed Insights дава информация за състоянието на конкретна страница, то GSC анализира целия уеб сайт. Тоест, не е необходимо да да проверявате отделните страници и ще получите списък с всички URL-и и тяхното състояние.


Google разделя своите LCP на три нива - Добро (Good), Има нужда от подобряване (Needs improvement) и Лошо (Poor). За да попаднете на ниво “Добро”, страниците на вашия сайт трябва да зареждат за по-малко от 2,5 секунди. Това, за съжаление, не е толкова лесно постижимо за големи страници, които съдържат много информация и разнообразни функционалности.


За да подобрите LCP показателите на своя сайт, бихте могли да премахнете ненужни скриптове, както и големи елементи, които биха могли да повлияят на скоростта на зареждане.


First Input Delay (FID)


Втората метрика от Google Core Web Vital е наречена First Input Delay и измерва времето, необходимо на потребителя, за да взаимодейства със страницата на дадения уеб сайт.


Примери за взаимодействие са:


  • Избор на опция от менюто

  • Клик върху линк

  • Попълване на форма за контакт


First input delay е изключително важна метрика за Google, тъй като събира данни за реалната интеракция на потребителите със сайта.


Точно, както при LCP, така и при FID, има специфични критерии, спрямо които се измерват крайните резултати и те отново са разделени на три нива.

Всъщност, First Input Delay, също измерва скоростта на страницата, но освен това, дава информация и за времето необходимо за потребителя да извърши някакво конкретно действие. 


Разбира се, за сайтове, които съдържат основно съдържание (напр. блог), FID не играе толкова голяма роля, тъй като самата страница не изисква действия от потребителите. За друг тип страници и сайтове обаче, които очакват от посетителите конкретна интеракция, First Input Delay, е изключително важен фактор.


За да подобрите резултатите на своя сайт, бихте могли да минимизирате JavaScript, който често забавя зареждането на страницата, както и да премахнете допълнителните и ненужни скриптове, които оказват влияние, както на LCP, така и на FID. 


Cumulative Layout Shift (CLS)


Cumulative Layout Shift измерва до колко е стабилна страницата, докато зарежда, или т.нар. визуална стабилност (“visual stability”). Това означава, че ако елементите на страницата се разместват, докато тя зарежда, ще имате висок CLS, което не е добър резултат. 

Елементите на страницата трябва да са стабилни по време на зареждането, за да не се налага на потребителите да прекарват много време в търсене на линкове, бутони, изображения, полета и др. Освен това, ще намалите и възможността да кликнат върху нещо, без да искат, което оказва значително влияние върху крайното потребителско преживяване.


За да минимизирате CLS на своя уеб сайт, е препоръчително да използвате предварително зададени размери за всякакъв тип съдържание, например видеа, изображения, инфографики и др.

Уверете се, че рекламите на страниците, също имат предварително зададена позиция и не се появяват неочаквано, измествайки останалото съдържание.


Други метрики


Освен трите главни метрики, които описахме, Core Web Vitals, съдържа в себе си и други фактори, които могат да окажат влияние върху работата на даден уеб сайт. 

Метрики като Speed Index, Total Blocking Time и Page Performance Scores, например, дават допълнителна информация относно начина, по който страниците функционират, а следенето и оптимизирането им, е от изключително значение.Влияние на Core Web Vitals върху SEO


На първо място, Google приоритизира съдържанието на дадения уеб сайт. Специалистите, които работят там твърдят, че доброто потребителско преживяване, не би могло да измести качественото и релевантно съдържание.

В същото време обаче, Core Web Vitals става все по-важен фактор за органично класиране в SERP.

Разбира се, това че даден уеб сайт се класира на челни позиции в Google, не означава, че получава желания трафик или конверсии, тъй като това зависи от много други фактори.


Core Web Vitals оказва влияние не само върху органичното класиране на сайта в търсачката, а върху цялостното потребителско преживяване, което е изключително важно за успеха на всеки бизнес.


Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в разработката на уеб сайтове и апликации и с удоволствие ще изградим Вашето онлайн присъствие. Свържете се с нас!