Моля изчакайте....

Cloud Store или Edge Computing - кой модел за съхранение на данни е подходящ за вашите цели

144

7 мин.

1.03.2024 г.

Cloud Store и Edge Computing представляват два различни подхода към обработката и съхранението на данни, като всеки от тях има своите предимства и ограничения. Нека разберем какви са те! 

Мобилно устройство с множество части - видео файлове, изображения, контакти абстрактно показващи как работи облачното съхранение

Необходимостта на бизнесите и потребителите да споделят информация помежду си бързо и сигурно, създава неограничени възможности за специалиситте в IT сферата да предложат различни решения на проблема.

Погледнете смартфона си. Колко лесно се побира в дланта ви! Но ако отворите папката с файловете си, ще откриете стотици хиляди файлове. Най-вероятно в него пазите контактите от вашия бизнес и личен живот. Имейли, които сте получили от работа или промоционални оферти от любимите ви брандове. Презентации, документи и нека не споменаване изображенията и видеата, които пазите грижливо и може да достъпите по всяко време, за да ги споделите с най-близките си за секунди. А какво се случва с информацията, когато свободното пространство в мобилното ви устройство свърши? Моля ви, не ги изтривайте! 

Може да използвате услуга за облачно съхранение на информацията, където с няколко докосвания на екрана ще прехвърлите информацията от устройството си към услугата за облачно съхранение. Повечето Smart устройства могат да правят това автоматично, по предварително зададен график. Облачното съхранение се характеризира със своята гъвкавост и достъпност. Този метод за съхранение на данни предлага чудесна възможност на потребителите и бизнесите да съхраняват информация лесно и евтино. А запазените в облака файлове могат да бъдат достъпени от всяка точка по света стига потребителите да имат достъп до интернет.  

Ситуацията за големите индустриални предприятия изглежда малко по-различно. Те обработват огромни обеми от информацията. Когато бизнесът произвежда нещо, компанията съхранява информация за продуктите, оборудването, персонала и партньорите. Ако различен екип или ръководството на компанията иска да получи достъп до информацията за статуса на машините, които произвеждат продуктите  например или сензорните устройства налични в обекта, трябва да могат да я достъпят веднага без да се информацията да се изпраща до сървър. Тук, начинът, по който работи Edge Computing, може да се окаже по-ефикасен, защото информацията се съхранява близо до източника. Предимството на този метод е по-бързата обработка на данните. 

В днешната ни статия, ще направим сравнение на две от съществуващите концепции - Cloud Store vs. Edge Computing.

Какво е Cloud Store?

Cloud store известно още като облачно съхранение представлява модел за съхранение на данни в интернет, където информацията се съхранява на отделни сървъри, достъпни през интернет. Този модел предлага гъвкавост, скалируемост и удобен достъп до данните.

Облачното съхранение е модел за съхранение на данни, където информацията се съхранява на отдалечени сървъри, които се управляват от доставчици на облачни услуги. Тези данни се достъпват и управляват чрез интернет. Този модел предлага гъвкавост, тъй като потребителите могат да достъпват своите данни от всяко място по света и по всяко време, без значение от устройството, което използват. 

Също така, облачното съхранение може да скалира, което означава, че потребителите могат да разширяват или намаляват капацитета на съхранение според своите нужди. Друго предимство е удобният достъп до данни, тъй като потребителите могат да се възползват от автоматизирани процеси за резервно копиране и възстановяване на данни.

Град използващ облачна услуга за съхранение на данни. Информацията се прехвърля от апартаментите в сградите към облака.

Какво е Edge Computing?

Edge Computing е концепция, при която обработката на данни се извършва близо до източника на данните, вместо да се изпраща към централни сървъри или облачни центрове. Това ускорява обработката на данните и намалява времето за изчакване за получаване на желаната информация.

Използването на Edge Computing позволява много по-бърза обработка на данните и намаляване на латентната фаза, като се осигурява обработка на данните в реално време. Вместо да се изпращат данни за обработка на отдалечени сървъри, Edge Computing разпределя обработката на данните към устройствата в близост до техния източник. Това е особено полезно в области като интернет на нещата (IoT), където милиони сензори и устройства генерират големи обеми от данни, които трябва да бъдат бързо обработени и анализирани.  

Прилики и разлики в Cloud Store и Edge Computing

Значимостта на сравнение между Cloud Store и Edge Computing произтича от нарастващата зависимост на бизнесите и потребителите от обработка на данни и съхранение на информацията.

Двете технологии предлагат различни подходи към обработка и съхранение на данни, като всяка от тях има своите предимства и предизвикателства. Разбирането на тези разлики е от съществено значение за организациите и потребителите, които търсят оптимални решения за управление на данни и интеграция на технологии в техните бизнес и ежедневни операции.

При Облачно съхранение (Cloud Store):

 • Облачното съхранение функционира чрез съхраняване на данни на физически или виртуални сървъри, които се намират на различни места по целия свят. Потребителите имат достъп до тези данни през интернет.

 • Предимствата на облачното съхранение включват гъвкавост, скалируемост, ниски разходи за инфраструктура, автоматизирани резервни копия и висока надеждност.

 • Ограниченията и предизвикателствата на облачното съхранение са свързани със сигурността, забавяне при достъп до данните и зависимост от интернет връзка.

При Edge Computing:

 • Edge Computing функционира чрез разпределена обработка на данните в близост до източника на данните, като сензори, устройства или локални мрежи. Това намалява забавянето при обработка на данните и натоварването на мрежата.

 • Предимствата на Edge Computing включват по-бърза обработка на данните, повишена сигурност, намаляване на натовареността на мрежата и по-голяма контрол върху данните.

 • Ограниченията и предизвикателствата на Edge Computing са повишени разходи за инфраструктура, сложност в управлението на системите и ограничения в ресурсите на устройствата в реално време.

 Репрезентация на елементите, за които се използва Edge Computing - предаване на информация на устройства намоиращие се в близост до източника, контрол и сигурност на локално ниво.

Сравнение между Cloud Store и Edge Computing

 • По отношение на сигурността, Cloud Store предлага по-голяма защита на данните поради централизирания си характер, докато Edge Computing може да предложи по-голяма контролируемост и защита на данните на местно ниво.

 • Скоростта и периодът на забавяне са по-ниски при Edge Computing, тъй като обработката на данните се извършва на местно ниво, докато при Cloud Store скоростта може да бъде засегната от скоростта на интернет връзката.

 • Скалируемостта на облачното съхранение е по-лесна и по-гъвкава, докато Edge Computing може да бъде по-ограничено във връзка с ресурсите на устройствата в реално време.

 • Разходите за Cloud Store са обикновено по-ниски в сравнение с инвестициите в Edge Computing, поради по-малката нужда от локална инфраструктура и по-големият обем на предлаганите услуги.

Приложения и употреба на Cloud Store и Edge Computing

 • Облачните приложения са разпространени в области като уеб хостинг, съхранение на данни в облака, софтуер като услуга (SaaS) и др.

 • Edge Computing се използва в области като Интернет на нещата (IoT), индустриални приложения, медицински системи и др.

Бъдещи тенденции и прогнози

 • Неспиращият напредък в сферата на технологиите ще доведe до растеж в развитието на облачно съхранение и Edge Computing, водейки до по-голяма ефективност и иновации в сферата.

 • С развитието на технологии, се очаква облачно съхранение и Edge Computing да станат по-интелигентни и автоматизирани. Това ще подобри ефективността и управлението на данните. Автоматизирането на двата модела може да включва използването на изкуствен интелект и machine learning за оптимизиране на работата с данни и предвиждане на нужните ресурси.

 • Прогнозите показват, че интересът към облачно съхранение и Edge Computing ще нараства в близките години и ще достигне до все по-широк кръг от индустрии. Очаква се двата модела да играят все по-важна роля във всекидневния живот на хората, в бизнеса и в индустриалните процеси.

Заключение  

Cloud Store и Edge Computing представляват два различни подхода към обработката и съхранението на данни. Oблачното съхранение предлага централизирана и гъвкава инфраструктура за съхранение на данни, което го прави предпочитан избор за организации и потребители, които се нуждаят от лесен достъп до информацията си от всяко място по всяко време. 

Лаптоп с карта на процесите и информацията, която се използва за бизнес цели - отчети, финансови планове, имейли, съобщения, идеи, графики и възможност за съхранение на информацията в Edge Computing или облачно съхранение

От друга страна, Edge Computing осигурява бърза обработка на данни и намаляване на латентността, като предоставя по-голяма контролируемост и сигурност върху данните на местно ниво.

При сравнение между двата подхода, сигурността и скалируемостта на Cloud Store се отличават, докато Edge Computing предлага по-малко забавяне и по-голям контрол над данните. Въпреки че облачното съхранение се ползва с по-широка популярност и приложимост, Edge Computing е изключително търсено в сфери като Интернет на нещата (IoT) и индустриалните приложения, където бързата обработка на данните е от съществено значение.

Бъдещето на облачното съхранение и Edge Computing изглежда светло, с развитието на нови технологии и иновации, които ще подобрят ефективността и функционалността на двете архитектури. Прогнозите показват нарастващ интерес към облачното съхранение и Edge Computing в различни сфери от бизнеса и обществото като цяло.

В крайна сметка, изборът между Cloud Store и Edge Computing зависи от конкретните нужди и изисквания на организацията или потребителя. Въпреки че и двете решения имат своите предимства и предизвикателства, важно е да се вземе под внимание контекстът на употреба и специфичните изисквания, за да се осигури най-подходящото решение за съхранение и обработка на данни. 

Екипът на Evolution of Dreams се състои от специалисти в изработката и поддръжката на мобилни приложения, уеб сайтове и онлайн магазини. Нашата основна цел е да помогнем на бизнеса в оптимизацията и автоматизацията на неговите дейности, чрез създаването на персонализирани дигитални продукти, съобразени с нуждите на конкретния бизнес.

С удоволствие ще ви съдействаме в създаването на вашето уникално присъствие в дигиталното пространство. 

Изпратете своето запитване сега!

 

Какво казват за нас?

Оценката на нашите клиенти е най-
голямата ни награда!

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Много хубав отзив от клиент

Име Фамилия
Оригинал

Имате ли нужда от мобилно приложение?
Ние можем да ви съдействаме!